LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekānes profesores Ilzes Rūmnieces ceļavārdi

LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne prof. Ilze Rūmniece. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“LU Humanitāro zinātņu fakultātes 2014. gada vērtīgākās publikācijas atspoguļo fakultātes studiju un pētniecības plašo diapazonu un saturiski iezīmē gan nacionālo, gan starptautisko dimensiju – no svaigākajiem pētījumiem par latviešiem tik svarīgajiem Imanta Ziedoņa tekstiem, no latviešu valodas gramatikas jauna gājuma starptautiskā apritē, cauri Eiropas klasiskās senatnes vērtību pārmantojamībai mūslaikos un vēl nepublicētu Rīgas humānistu latīņu tekstu tulkojumiem, līdz pētījumiem par dažādu valodu lomu un iespējām mūsdienīgā komunikācijas procesā.”

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eicēdijs Augustīns.
Daugavas paklājs. 

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antiquitas viva: studia classica.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of Latvia.
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives.
 

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalnača Andra.
A typological perspective on Latvian grammar.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 2014. gada publikācijas