Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Matemātikas un informātikas institūts

LU Matemātikas un informātikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Computing with New Resources.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bārzdiņš Jānis, Rencis Edgars, Šostaks Agris.
Fast Ad Hoc Queries Based on Data Ontologies.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collective_Intelligence_1VAKSZERO: an efficient Ethernet-Over-Ip tunneling protocol.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Matemātikas un informātikas institūta 2014. gada publikācijas