LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekānes, Dr.oec., profesores Intas Brūnas ceļavārdi

LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne prof. Inta Brūna. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“LU Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēku zinātniskie pētījumi aptver ļoti plašu tēmu loku, par to liecina 2014.gadā par vērtīgākajām atzītās publikācijas.

Profesore Signe Bāliņa savu publikāciju, kas tika prezentēta 2. Vispasaules biznesa, ekonomikas un vadības zinību konferencē (WCBEM 2013), veltījusi e-komercijas starptautisko problēmu risināšanas veicināšanai, pētot Eiropas Savienības, Islandes un Norvēģijas situācijas.

Savukārt, asociētā profesore Ruta Šneidere kopā ar doktoranti I. Vīganti pēta korporatīvās sociālās atbildības (KSA) pārskatu prasības saskaņā ar ES tiesību aktiem un KSA pamatprincipu attīstību Latvijā. Rakstā tiek pētīti pirmie soļi ilgtspējīgas valsts KSA stratēģijas izveidei, analizējot rīcības plānu, kas apvieno esošos valsts un privātās iniciatīvas nosacījumus.

Asociētā profesore Ramona Rupeika-Apoga savā zinātniskajā rakstā analizē un vērtē finanšu tirgus nozīmi straujākas ekonomikas attīstībā. Rakstā uzsvērts, ka valstīm ir nepieciešams stabils un labi funkcionējošs finanšu tirgus. Tikai tādā gadījumā finanšu tirgi var nodrošināt nepieciešamos investīciju resursus, piemēram, banku aizdevumus, vērtspapīrus, riska kapitālu un citus finanšu instrumentus.”

LU Ekonomikas un vadības fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

 

Bāliņa Signe.  
Alternative Dispute Resolution Systems across the European Union, Iceland and Norway.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

Rupeika-Apoga Ramona.  
Access to finance: Baltic financial markets.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

Šneidere Ruta.  
Legislative basis for corporate social responsibility reporting.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

 

LU Ekonomikas un vadības fakultātes 2014. gada publikācijas