LU Medicīnas fakultātes dekānes Dr.habil.med., profesores Ingrīdas Rumbas-Rozenfeldes ceļavārdi

LU Medicīnas fakultātes dekāne Dr.habil.med., prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Medicīnas fakultātes docētāji, pētnieki un doktoranti aktīvi publicējas ne tikai preklīniskajās zinātnēs, bet arī plašā klīnisko nozaru spektrā, sadarbojoties ar vadošajām Latvijas slimnīcām, dodot ieguldījumu klīniskajā praksē, kā to parāda publikācijas gastroenteroloģijā un vēža agrīnā diagnostikā, bērnu slimībās un ķirurģijā. Publikācijas ir ieguldījums arī Medicīnas fakultātes studiju programmu realizēšanā.”

LU Medicīnas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

MF_1vaksBiomarkers for gastric cancer and the related premalignant conditions.

Skatīt vairāk.

 

 
 

 

 
 

 

 

 
MF_1ATTELSKupča Sarmīte.
Aptaukošanās bērniem Latvijā un ar to saistītie riska faktori.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 

 

 

Ivanovs Igors.
Jaunas lokālās un sistemiskās terapijas metodes žultsceļu ķirurģijā.

Skatīt vairāk.

 
 
 
LU Medicīnas fakultātes 2014. gada publikācijas