LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktores Dr.habil.phil., profesores Maijas Kūles ceļavārdi

LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktore Dr.habil.phil., prof. Maija Kūle. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“LU Filozofijas un socioloģijas institūtā notiek daudzveidīgi, moderni un starpdisciplināri pētījumi.

Socioloģiski precīzais skats savienojas ar filosofisko dziļumu, dzīvesstāstu kolekcija tiek papildināta, ņemot vērā etnisko pētījumu atziņas, reliģiskā dzīve Latvijā tiek analizēta saistībā ar ideju izplatību, Letonikā dominē vērtību aspekts, publicētas vairākas grāmatas par Vācijas-Latvijas kultūras sakariem vēsturiskā griezumā, akcentējot nozīmīgu personību devumu.

Filosofijā  izdotas grāmatas par Kirkegoru, fenomenoloģiju un psihoanalīzi.

Starptautisko atzinību iegūst pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika», kā arī jaunatnes problemātika. Katrs no pētniecības virzieniem ir pelnījis tikt atspoguļots LU izstādē.

Taču, ja jāizvēlas trīs, tad LU FSI prezentē tādus izdevumus, kas atspoguļo ilgstoša pētnieciska darba rezultātus un pārstāv institūta būtiskas darbības sfēras: socioloģiju, personību devuma analīzi filosofijā un grāmatu sēriju Letonika.

  1. Koroļeva, Ilze. Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū : divu paaudžu salīdzinājums / Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ritma Rungule ; rec.: Brigita Zepa, Silva Seņkāne. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 230, [1] lpp. : diagr., tab. – Bibliogrāfija: [219].-223. lpp. – Teksts latv. val., kopsav. angļu val. – Monogrāfija sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros.
  2. Intelektuālās identitātes un vērtības : Filosofei Larisai Čuhinai – 100 / [zinātniskā redaktore un sastādītāja Svetlana Kovaļčuka ; literārā redaktore latviešu valodā Arta Jāne ; literārais redaktors angļu valodā Jānis Vējš ; literārā redaktore krievu valodā Svetlana Kovaļčuka]. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. 351 lpp. ISBN 9789934506222.
  3. Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sastādītājs un zinātniskais redaktors R. Bičevskis. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014 400, [1] lpp. : il. ; 22 cm. ISBN 9789934506192.”

LU Filozofijas un socioloģijas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Koroļeva Ilze, Mieriņa Inta, Rungule Ritma.
Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intelektuālās identitātes un vērtības: Filosofei Larisai Čuhinai – 100.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Filozofijas un socioloģijas institūta 2014. gada publikācijas