LU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāna Dr.phys., asociētā profesora Leonīda Buligina ceļavārdi

fmf dekans

LU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns Dr.phys., asoc.prof. Leonīds Buligins. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Izvēlētās Fizikas un matemātikas fakultātes 2014.gada nozīmīgākās publikācijas no gandrīz diviem simtiem fakultātes akadēmiskā personāla publikācijām raksturo plašu pētījumu spektru – no abstraktām matemātikas teorēmām līdz redzes uztveres modeļiem. Interesants ir arī autoru anotāciju sniegtais ieskats apskatīto jautājumu problemātikā, kas rāda, ka izpratne par sarežģītiem procesiem ne vienmēr rodas viegli un īsā laika periodā. Šāds izziņas ceļš kalpo kā piemērs zinātnē balstītām studijām, kas raksturīgas fakultātei.”

LU Fizikas un matemātikas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

cebersCēbers Andrejs.
Poiseuille flow of a Quincke suspension.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

Šostak Alexander.
On approximate-type systems generated by L-relations.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

acsOzoliņš Māris, Muižniece Kristīne, Krūmiņa Gunta.
Distortion of color images on flat computer screen due to chromostereopsis.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

 

LU Fizikas un matemātikas fakultātes 2014. gada publikācijas