LU Vēstures un filozofijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Zunda Antonijs.
Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas: rezultāti un problēmjautājumi

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bičevskis Raivis.
Hāmaņa parabolas.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misāns Ilgvars.  
Einleitung.

Skatīt vairāk.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes 2014. gada publikācijas