Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Zunda Antonijs.
Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas: rezultāti un problēmjautājumi

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bičevskis Raivis.
Hāmaņa parabolas.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misāns Ilgvars.  
Einleitung.

Skatīt vairāk.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes 2014. gada publikācijas