LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāna Dr.phys., profesora Andra Grīnfelda ceļavārdi

grinfelds

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns, Dr.phys., profesors Andris Grīnfelds

“Izstādē pārstāvētās Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2014. gada publikācijas atspoguļo pēdējo gadu pētniecības virzienu tematisko daudzveidību – nozīmīgi pētījumi pedagoģijas vēstures jomā, arvien lielāku nozīmi iegūstošā moderno tehnoloģiju iespēju izmantošana augstākās izglītības pieejamības palielināšanā un augstākās izglītības iestāžu starptautisko rangu sistēmu veidošanas metodoloģisko aspektu izstrāde un izvērtēšana – tās ir tikai dažas no tēmām, kurām pēdējo gadu laikā uzmanību pievērš fakultātes akadēmiskais personāls un pētnieki.”

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Ķestere Iveta.
History of education and the struggle for intellectual liberation in post-Soviet Baltic space after the fall of the Berlin Wall.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPMF_3VāksMaslo Irina, Surikova Svetlana, Fernández González Manuel Joaquín.
E-Learning for Widening Participation in Higher Education.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rauhvargers Andrejs. 
Where are the global rankings leading us? An Analysis of Recent Methodological Changes and New Developments.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2014. gada publikācijas