LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta direktores Dr.hab.paed., profesores Irīnas Maslo ceļavārdi

LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta direktore Dr.hab.paed., prof. Irīna Maslo. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas ir tapušas veiksmīgas starptautiskās sadarbības rezultātā Āzijas un Eiropas mūžmācīšanās un izglītības pētniecības vadošā oficiālajā tīklojumā (ASEM HUB LLL) un sadarbībā ar Novikontas Jūras Koledžu, kā vienu no veiksmīgākajiem uzņēmumiem Latvijā ar starptautisku reputāciju. Visas trīs publikācijas ir 2011. – 2013. gada LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta publikāciju turpinājums augstskolas pedagoģijas attīstības jomā, kas ir prioritāte Eiropā pārmaiņu sekmēšanā izglītības jomā sakarā ar studiju digitalizāciju. Augstskolas pedagoģija ir 2013. gada starptautiskās zinātnes izvērtējuma rezultātā noteiktā pedagoģijas zinātnes apakšnozare, kura būtu attīstāma atbilstoši LU vadošās zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijai.”

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

1.att._Svetlana_SurikovaSurikova Svetlana.
Facilitating the adult learning processes in second chance education : what do the Latvian adult learners and their educators think about?

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 

Maslo Irina, Surikova Svetlana, Fernández González Manuel Joaquín.
E-learning for widening participation in higher education.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta 2014. gada publikācijas