LU Datorikas fakultātes dekāna Dr.habil.dat., profesora Jura Borzova ceļavārdi

LU Datorikas fakultātes dekāns Dr.habil.dat., prof. Juris Borzovs. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Datorikas pētījumu lauks ir ļoti plašs un ietiecas ne vienā vien citā nozarē  – no ļoti abstrakti teorētiskiem (faktiski – matemātiskiem) līdz ļoti praktiskiem (tostarp vadībzinātnē un psiholoģijā), protams, pārsvarā tomēr paliekot pie datorsistēmu izstrādes procesiem un rīkiem. Tik ļoti atšķirīgus pētījumus un to rezultātus salīdzināt ir principiāli neiespējami. Kā aizvadītā gada nozīmīgākās publikācijas ir izvēlētas no ļoti atšķirīgām datorikas jomām, vērtējot tās pēc publicēšanas vietu prestiža.”

LU Datorikas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Ambainis Andris, Rosmanis Ansis, Unruh Dominique.
Quantum Attacks on Classical Proof Systems: The Hardness of Quantum Rewinding. 

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

 

 

DFŠmite Darja, Kuhrmann Marco, Keil Patrick.
Virtual Teams: Guest Editor’s Introduction.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

 

 

df vaksBičevskis Jānis, Ceriņa-Bērziņa Jana, Karnītis Edvīns, Karnītis Ģirts.
Transparent model for state management: chapter 5.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

 

 

 

LU Datorikas fakultātes 2014. gada publikācijas