LU Cietvielu fizikas institūta vadošās pētnieces Dr.phys. Līgas Grīnbergas ceļavārdi

liga grinberga

LU Cietvielu fizikas institūta pētniece Dr.phys. Līga Grīnberga. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) labāko 2014. gada publikāciju saraksts atspoguļo institūta darbību gan eksperimentālas, gan teorētiskas fizikas jomā. Piemēram, LU CFI EXAFS spektroskopijas laboratorijas zinātnieku (J. Timoshenko, A. Anspoks, A. Kaļinko,  A. Kuzmins, J. Purāns) izstrādātā skaitliskās simulācijas metode, ļauj precīzi izskaidrot materiālu īpašības, tādējādi apstiprinot eksperimentu rezultātus un būtiski paplašinot rentgenabsorbcijas spektors iegūstamās informācijas apjomu. Savukārt unikāls atklājums, kurš pierāda, ka divu dažādu materiālu apvienojums vienā kodola – čaulas (core-shell) heterostruktūrā nanomateriāliem piešķir ievērojami uzlabotas vai pat pilnīgi jaunas īpašības, ir izklāstīts LU CFI Pusvadītāju optoelektronikas laboratorijas vadītāja B. Poļakovu un Tartu universitātes Fizikas institūta kolēģu darbā. Šie un pārējie LU CFI darbi kalpo par labu piemēru mūsdienīgiem kompleksiem pētījumu procesiem, eksperimentālo datu interpretācijas nepieciešamībai un ļauj LU CFI ierindoties spēcīgāko zinātnisko institūtu starpā Latvijā un pierādīs sevi pasaulē.”

Latvijas Universitātes pētnieki apliecina līderpozīcijas kvantu tehnoloģiju teorijas jomā

Eiropas Komisija ir apkopojusi informāciju par Baltijas valstu zinātnieku veikumu “Future and Emerging Technologies” (“Nākotnes tehnoloģijas”) programmā, un tā liecina, ka absolūta līdere ir Latvijas Universitāte (LU) kopā LU Cietvielu fizikas institūtu, kas ar 5 projektiem apgūst 53% no finansējuma programmas ietvaros. Šie rezultāti ir apliecinājums, ka LU ir izcili augsts zinātniskais potenciāls ilgtermiņa pētījumiem informācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Latvijas Universitāte ir absolūts līderis Baltijā ar 4 projektiem no 12 un aptuveni 46% no visa finansējuma, ko Baltijas valstis saņēmušas šajā programmā. LU kopā ar LU Cietvielu fizikas institūtu ar 5 projektiem no 12 apgūst 53% no visa finansējuma programmas ietvaros. Programmas rezultāti pieejami šeit.

Vairāk informācijas

LU Cietvielu fizikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

 

EXAFS study of hydrogen intercalation into ReO3 using the evolutionary algorithm.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jānis Timošenko prezentē iegūtos rezultātus starptautiskajā zinātniskajā FM&NT konferencē

Local structure and dynamics of wurtzite-type ZnO from simulation-based EXAFS analysis.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nalefd_v014i009.inddShape restoration effect in Ag−SiO2 core−shell nanowires.

Skatīt vairāk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Cietvielu fizikas institūta 2014. gada publikācijas