LU Bioloģijas fakultātes dekāna Dr.biol. Nila Rostoka ceļavārdi

LU Bioloģijas fakultātes dekāns un vadošais pētnieks, Augu molekulārās ģenētikas grupas vadītājs Nils Rostoks. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes kolektīva zinātnisko publikāciju skaits Scopus un Web of Science datubāzēs indeksētos izdevumos pēdējos 3 gados turpina strauji pieaugt. 2014. gada oktobrī Scopus datu bāzē bija atrodamas jau 35 šī gada publikācijas. Starp tām īpašu ievērību mikrobioloģijas un biotehnoloģijas jomā pelnījušas divas (Čakstiņa et al., 2014; Balodīte et al., 2014), kuras publicētas žurnālos BMC Developmental Biology (impakta faktors 2.75) un Microbiology (impakta faktors 2.84). Tāpat 2014. gadā publicēts mācību līdzeklis “Pārtikas mikrobioloģija” (autore docente Vizma Nikolajeva), kas kalpos kā nenovērtējams mācību līdzeklis bioloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu, kā arī citu radniecīgu nozaru studentiem.”

LU Bioloģijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Nikolajeva Vizma.
Pārtikas mikrobioloģija.

Skatīt vairāk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čakstiņa Inese.
Primary culture of avian embryonic heart forming region cells to study the regulation of vertebrate early heart morphogenesis by vitamin A.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
Structure of the Zymomonas mobilis respiratory chain.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Bioloģijas fakultātes 2014. gada publikācijas