Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Bioloģijas fakultātes 2014. gada publikācijas

 1. Kārkliņa, Daina. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi : starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma “Uzturzinātne” : mācību materiāls / Daina Kārkliņa, Indriķis Muižnieks, Nils Rostoks ; [zinātniskā redaktore: Inga Ciproviča]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 172 lpp. : diagr., il., tab. – ISBN 9789984457970. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1567-1364.12154/abstract;jsessionid=3A897F62491AA18092D8030C59458236.f04t01.
 2. Nikolajeva, Vizma. Pārtikas mikrobioloģija / Vizma Nikolajeva ; zin. red. Indriķis Muižnieks. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 142 lpp. : diagr., il., tab. – ISBN 9789984458083. – URL: http:// http://omicsonline.org/open-access/optimization-of-nitrification-process-by-a-bacterial-consortium-in-the-submerged-biofiltration-system-with-ceramic-bead-carrier-1948-59172/1948-5948.1000136.

  ************************

 3. Analysis of the genetic structure of the European eel Anguilla anguilla using the mtDNA D-loop region molecular marker / Adomas Ragauskas, Dalius Butkauskas, Aniolas Sruoga, Vytautas Kesminas, Isaak Rashal, Wann-Nian Tzeng // Fisheries Science. – ISSN 0919-9268. – Vol.80, N 3 (2014), p.463-474, DOI: 10.1007/s12562-014-0714-1. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12562-014-0714-1.
 4. Anhydrobiosis in yeast : FT-IR spectroscopic studies of yeast grown under conditions of severe oxygen limitation / Mara Grube, Marita Gavare, Linda Rozenfelde, Alexander Rapoport // Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISSN 0885-4513. – Vol.61, N 4 (2014), p.474-479, DOI: 10.1007/s10482-014-0182-8. – URL: http://www.pubfacts.com/detail/24923424/Anhydrobiosis-in-yeast:-FT-IR-spectroscopic-studies-of-yeast-grown-under-conditions-of-severe-oxygen.
 5. Application of the IRAP method for analysis of genetic diversity in perch (Perca fluviatilis) populations / O. Fokina, D. Grauda, R. Ornicans, D. Butkauskas, A. Ragauskas, A. Sruoga, I. Rashal //  7th International Conference “Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region”, Daugavpils, 25-27 April, 2013 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2013. P.44. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 6. Apsīte, Elga. Daugavas ledus fenolioģisko novērojumu ilgtermiņa izmaiņas un hidroelektrostaciju ietekme / Elga Apsīte, Didzis Elferts, Inese Latkovska. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr.  // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 91.-93.lpp. : diagr. – Tiešsaistes grāmata.  – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877959X13000940.
 7. Crystal structure of the infectious phenotype-associated outer surface protein BBA66 from the Lyme disease agent Borrelia burgdorferi / Kalvis Brangulis, Ivars Petrovskis, Andris Kazāks, Kaspars Tārs, Renāte Ranka // Ticks and Tick-borne Diseases. – ISSN 1877-959X. – Vol.5, N 1 (February 2014), p.63-68, DOI:10.1016/j.ttbdis.2013.09.005. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192111.
 8. Current evidence on physiological activity and expected health effects of kombucha fermented beverage / I. Vīna, P. Semjonovs, R. Linde, I. Deniņa //  Journal of Medicinal Food. – ISSN 1096-620X. – Vol.17, N 2 (2014), p.179-188. – URL: http://www.scialert.net/qredirect.php?doi=jm.2014.129.141&linkid=pdf.
 9. Development of a fructan-supplemented synbiotic cabbage juice beverage fermented by Bifidobacterium lactis Bb12 / P. Semjonovs, L. Shakizova, I. Denina, E. Kozlinskis, D. Unite // Research Journal of Microbiology. – ISSN 1816-4935. – Vol.9, N 3 (2014), p.129-141, DOI: 10.3923/jm.2014.129.141. – URL: http://www.ifrj.upm.edu.my/21%20(05)%202014/9%20IFRJ%2021%20(05)%202014%20Semjonovs%20043.pdf.
 10. Development of birch (Betula pendula Roth.) sap based probiotic fermented beverage / P. Semjonovs, I. Denina, A. Fomina, A. Patetko, L. Auzina, D. Upite, D., A. Upitis, A. Danilevics // International Food Research Journal. – ISSN 1985-4668. – Vol.21, N 5 (2014), p.1763-1767 : tab. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279714002130#.
 11. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine / E. Buraka, C. Yu-Chian Chen, M. Gavare, M. Grube, G. Makarenkova, V. Nikolajeva, I. Bisenieks, I. Bruvere, E. Bisenieks, G. Duburs, N. Sjakste // Chemico-Biological Interactions. – ISSN 0009-2797. – Vol.220 (2014), p.200-207 : il., DOI: 10.1016/j.cbi.2014.06.027. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bab.1158/pdf.
 12. Does shoot anatomical heterogeneity influence Ex Vitro adventitious root formation in rhododendron microcutting? / Kristine Dokane, Dace Megre, Madara Lazdane, Uldis Kondratovics. – Ietver bibliogr. // Propagation of ornamental plants. – ISSN 1311-9109. – Vol 14, N 4 (2014), p.171-176.
 13. Effects of yeast immobilization on bioethanol production / D. Borovikova, R. Scherbaka, A. Patmalnieks, A. Rapoport // Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISSN 0885-4513. – Vol.61, N 1 (2014), p.33-39, DOI: 10.1002/bab.1158. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 14. Exchancing of red clover (Trifolium pratense L.) tetraploid obtaining / Aija Rebāne, Dace Grauda, Biruta Jansone, Aldis Jansons. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) //  Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 13.-14.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 15. Fokina, Oksana. DNA 4extraction from perca fluviatilis blood and muscle tissue samples / Oksana Fokina, Dace Grauda, Isaak Rashal – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 13.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 16. Fotosintēzes pigmentu dinamika lapās un sakņu anatomisko struktūru izmaiņas viendīgļlapjos un divdīgļlapjos kadmija piesārņojuma ietekmē / Vita Alle, Māra Vikmane, Anita Osvalde, Uldis Kondratovičs, Aiga Andrejeva. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) //  Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 15.-16.lpp.
 17. Grantiņa-Ieviņa, Lelde. Dažādu faktoru ietekme uz augsnes mikroorganismu daudzveidību lauksaimniecības un meža augsnēs : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: mikrobioloģija / Lelde Grantiņa-Ieviņa ; zinātniskā vadītāja Vizma Nikolajeva ; rec.: Uldis Kalninieks, Edgar Ruņģis, Jaak Truu (Tartu Universitāte, Igaunija) ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 87 lpp. : il., diagr., tab. – Bibliogrāfija: 9.-11., 39.-45., 53.-54. un 81.-87.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 18. Grantiņa-Ieviņa, Lelde. Zemes izmantošanas veida ietekme uz augsnes mikroorganismu populācijām / Lelde Grantiņa-Ieviņa, Vizma Nikolajeva, Indriķis Muižnieks – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr.  // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 451.-453.lpp. Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bab.1128/abstract.
 19. Hydrogen-producing Escherichia coli strains overexpressing lactose permease : FT-IR analysis of he lactose-induced stress / Mara Grube, Ilze Dimanta, Marita Gavare, Inese Strazdina, Janis Liepins, Talis Juhna, Uldis Kalnenieks // Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISSN 0885-4513. – Vol.61, N 2 (2014), p.111-117, DOI: 10.1002/bab.1128. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165614002569#.
 20. Immobilisation increases yeast cells’ resistance to dehydration-rehydration treatment / Diana Borovikova, Linda Rozenfelde, Ilona Pavlovska, Alexander Rapoport // Journal of Biotechnology. – ISSN 0168-1656. – Vol.184 (2014), p.169171 : il. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 21. In Vitro testēšanas iespējas : ietekmes uz šūnu dalīšanos un migrācijunovērtēšana / Roberts Lipskijs, Baiba Silamiķele, Anna Ramata-Stunda, Inese Čakstiņa. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) //  Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 18.lpp. – URL: http://www.scientific.net/KEM.604.208.
 22. Influence of bacteria Pseudomonas Fluorescens on the properties of Latvian clay / M. Rundans, I. Sperberga, G. Sedmale, D. Vecstaudza, O. Muter // Key Engineering Materials. – ISSN 1013-9826. – Vol.604 (2014), p.208-211, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.604.208. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bab.1163/abstract.
 23. Influence of the initial acidification step on biogas production and composition / Didzis Elferts, Ilze Dirnēna, Ilze Dimanta, Artūrs Gruduls, Kleperis Jānis, Vizma Nikolajeva //  Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISBN 1470-8744. – Vol.61, N 3 (2014), p.316-321, DOI:10.1002/bab.1163. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24289146.
 24. Kalviškis, Kārlis. Telpisko datubāžu formātu “Shape faili” un “Spatialite” salīdzinājums / Kārlis Kalviškis. – Tiešsaistes resurss. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes : [Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference] / [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte]. – ISBN 9789984458106. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 71.-73.lpp. – Tiešsaistes grāmata. – Pieejas veids:  tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2737.
 25. Karasa, Jūlija. Organomāli kā potencionāla antibakteriāla un antifungāla piedeva būvniecības materiāliem = Organoclays – a promising antibacterial and antifungal additive to building materials / Jūlija Karasa, Vizma Nikolajeva, Juris Kostjukovs. –    Bibliogr.: 240.-243.lpp. –    Kopsav. angļu val.: 232.lpp. ; lat. val.: 233.lpp. – Teksts paralēli angļu un latviešu valodā //  10th Baltic States Restorers’ Triennial Meeting, Latvia, Riga, 27-30 May 2014 : conference proceedings = Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija : 10. Baltijas valstu restauratoru triennāle, Latvija, Rīga, 2014, 27.-30. maijs : konferences rakstu krājums / [sastādītāja Laura Lūse]. Rīga : Latvijas Restauratoru biedrība, 2014. – ISBN 9789934141089. – 232.-243.lpp.
 26. Karasa, Jūlija. Organoclays – a promising antibacterial and antifungal additive to building materials = Organomāli kā potenciāla antibakteriāla un antifungāla piedeva būvniecības materiāliem / Jūlija Karasa, Vizma Nikolajeva, Juris Kostjukovs – (Arhitektūra, tēlniecības ansamblis, papīrs, grāmatu iesējumi) – Atsauces: 240.-243.lpp. – Teksts paral. latviešu un angļu val. // Seeking balance : preservation, use, conservation : 10th Baltic States Restorers’ Triennial Meeting, Latvia, Riga, 27-30 May 2014 : conference proceedings = Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija : 10. Baltijas valstu restauratoru triennāle, Latvija, Rīga, 2014, 27.-30. maijs : konferences rakstu krājums. – ISBN 9789934141089. –  Rīga : Latvijas Restauratoru biedrība, 2014. – 232.-243.lpp.
 27. Kokina, Agnese. Adenine auxotrophy – be aware : some effects of adenine auxotrophy in Saccharomyces cerevisiae strain W303-1A / A. Kokina, J. Kibilds, J. Liepins // FEMS Yeast Research. – ISSN 1567-1364. – Vol.14, N 5 (2014), p.697-707, DOI: 10.1111/1567-1364.12154. – URL: http://femsyr.oxfordjournals.org/content/14/5/697.
 28. Koncepcija ūdeņraža tehnoloģiju izmantošanai Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra ēku kompleksa elektrības un siltuma nodrošināšanai = Concept of implementation the hydrogen technologies in Academic Center complex of University of Latvia/ J. Dimants, I. Dimanta, B. Sloka, J. Kleperis. – (Kodolu termiskā sintēze un ūdeņraža enerģētika). – Teksts paral. latviešu, angļu val. // 28. zinātniskās konferences tēzes, 8.-10. februāris, 2012 = Abstracts of the 28th Scientific Conference, 8-10 February, 2012, Riga / red. Andris Krūmiņš ; LU Cietvielu fizikas institūts. – Rīga : LU Cietvielu fizikas institūts, 2012. – 9.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 29. L1,4-DHP atvasinājumu antioksidatīvo īpašību un to mijiedarbības ar DNS analīze / Elīna Buraka, Evita Rostoka, Vitālijs Borisovs, Gunārs Duburs, Nikolajs Sjakste. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 12.-13.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 30. Latvijas dūkņu ekstraktu ietekmes novērtējums uz ādas šunām In Vitro / Baiba Silamiķele, Anna Ramata-Stunda, Inese Čakstiņa, Jānis Kungs, Indriķis Muižnieks, Oskars Purmalis. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) // Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 20.lpp. – URL: http://www.actahort.org/books/1033/1033_4.htm.
 31. Lepse, Līga. Assessment of genetic variability between inbred and siblines of latvian origin cucumber population using RAPD markers / L. Lepse, I. Rashal, Y. Aka-Kacar //  Acta Horticulturae. – ISSN 0567-7572. – Vol.1033 (2014), p.55-62. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2014.68.issue-1-2/prolas-2014-0005/prolas-2014-0005.xml?format=INT.
 32. Magnetite based nanoparticles with immobilized Heterocyclic Choline derivatives as potential anti-infective agents / I. Segal, A. Zablotskaya, M. Maiorov, D. Zablotsky, E. Blums, V. Nikolajeva, D. Eze. –  Ietver bibliogr. // Joint 12th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium ferroelectricity and 9th International Conference Functional Materials and Nanotechnologies, 29 Sept.-2 Oct., 2014, Institute of Solid State Physics : book of abstracts. – ISBN 9789984458755. – Riga : Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 2014. – P.309.
 33. Melecis, Viesturs. Increase in abundance and species richness of flies (Diptera, Brachycera) in the Lake Engure Nature Park, Latvia : effects of climate warming? / Viesturs Melecis, Aina Karpa, Kristaps Vilks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, exact, and applied sciences. – ISSN 1407-009X. – Vol.68, N 1/2 (2014), p.46-67, DOI: 10.2478/prolas-2014-0005. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-013-2132-9.
 34. Multilingual education of students on a global scale and perspective : international networking on the example of bioindication and biomonitoring (B&B technologies) / B. Markert, E. Baltrenaite, E. Chudzinska, S. De Marco, J. Diatta, Z. Ghaffari, S. Gorelova, J. Marcovecchio, G. Tabors … [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. – ISSN 0944-1344. – Vol.21, N 8 (2014), p.5450-5456, DOI: 10.1007/s11356-013-2132-9. – URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-01083-0_6.
 35. Mutere, Olga. Assessment of bioremediation strategies for explosives-contaminated sites / Olga Muter // Biological remediation of explosive residues / ed. Shree Nath Singh Environmental science and engineering. – ISBN 9783319010823. – Heidelberg … [etc.] : Springer, 2014. – P.113-148.
 36. Optimization of nitrification process by a bacterial consortium in the submerged biofiltration system with ceramic bead carrier / Olga Muter, Alina Mihailova, Andrejs Berzins, Karlis Shvirksts, Aloizijs Patmalnieks, Silvija Strikauska, Mara Grube // Journal of Microbial and Biochemical Technology. – Vol.6, N 3 (2014), p.148-153.
 37. Petersons, Gunars. Bat fatalities at wind energy facilities in the Nordic-Baltic region / Gunars Petersons, Viesturs Vintulis, Jens Rydell // 9th Baltic Theriological Conference : Daugavpils, 16-18 October, 2014 : book of abstracts / Latvian State Forest Research Institute “Silava”, Daugavpils University. Institute of Systematic Biology. – ISBN 9789984146874. – Daugavpils : Daugavpils University Academic Press “Saule”, 2014. – P.43. – URL: http://www.bioone.org/doi/abs/10.3161/150811014X683354.
 38. Phenology of migratory bat activity across the baltic sea and the South-Eastern North Sea / G. Petersons, J. Suba, V. Vintulis .. [et al.] // Acta Chiropterologica. – ISSN 1508-1109. – Vol.16, N 1 (2014), p.139-147, DOI: 10.3161/150811014X683354. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1574-6968.12344/abstract;jsessionid=E9E002A94DEFE550DE956C0EA6BBE037.f02t01.
 39. Potassium uptake system Trk2 is crucial for yeast cell viability during anhydrobiosis / D. Borovikova, P. Herynkova, A. Rapoport, H. Sychrova // FEMS Microbiology Letters. – ISSN 0378-1097. – Vol.350, N 1 (2014) p.28-33, DOI:10.1111/1574-6968.12344. – URL: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/03/101_1_str8.pdf.
 40. Potato pulp as a composting substrate = Bulviu{ogonek} isspaudos kaip kompostavimo substrato komponentas / O. Muter, A. Pogulis, M. Grube, M. Gavare, A. Berzins, S. Strikauska, U. Hansons, A. Hansons // Zemdirbyste = Agriculture. – ISSN 1392-3196. – Vol.101, N1 (2014), p.57-66. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877959X13000988.
 41. Prevalence of tick-borne pathogens in ticks collected from migratory birds in Latvia / Valentīna Čapligina, Ineta Salmane, Oskars Keišs, Kārlis Vilks, Kristīne Japina, Viesturs Baumanis, Renāte Ranka // Ticks and Tick-borne Diseases. – ISSN 1877-959X. – Vol.5, N 1 (February 2014), p.75-81, DOI:10.1016/j.ttbdis.2013.08.007. – URL: http://link.springer.com/article/10.1186%2F1471-213X-14-10.
 42. Primary culture of avian embryonic heart forming region cells to study the regulation of vertebrate early heart morphogenesis by vitamin A / I. Cakstina, U. Riekstina, M. Boroduskis, I. Nakurte, J. Ancans, M.H. Zile, I. Muiznieks // BMC Developmental Biology. – ISSN. 1471-213X. – Vol.14, N 1 (2014), DOI: 10.1186/1471-213X-14-10.     – URL: http://www.biomedcentral.com/1471-213X/14/10.
 43. Production of fatty acids by Mortierella and Umbelopsis species isolated from temperate climate soils / Lelde Grantiņa-Ieviņa, Asja Bērziņa, Vizma Nikolajeva, Pēteris Mekšs, Indriķis Muižnieks. – Bibliogr.: p.26-27 // Environmental and Experimental Biology. – N 12 (2014), p.15-27 : tab., fig.
 44. Rapoports, Aleksandrs. Biotechnological and environmental microbiological research in the Baltic region / A. Rapoport, H.J. Heipieper // Biotechnology and Applied Biochemistry. – ISSN 0885-4513. – Vol.61, N 1 (2014), p.1-2, DOI: 10.1002/bab.1210. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bab.1210/abstract;jsessionid=7F401377384EFD2F65C48705B18D3DCD.f02t01.
 45. Rozenfelde, Linda. Anhydrobiosis in yeast: is it possible to reach anhydrobiosis for yeast grown in conditions with severe oxygen limitation? / L. Rozenfelde, A. Rapoport // Antonie van Leeuwenhoek. – ISSN 1572-9699. – Vol.106, N 2 (2014), p.211-217, DOI: 10.1007/s10482-014-0182-8. – URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10482-014-0182-8.
 46. Seasonal dynamics of biomarkers in infaunal clam Macoma balthica from the Gulf of Riga (Baltic Sea) / Ieva Bārda, Ingrīda Puriņa, Elīna Rimša, Maija Balode. – Bibliogr.: p.155-156 //  Journal of Marine Systems. – ISSN 0924-7963. – Vol.129 (2014), p.150-156. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092479631300122X.
 47. Štokmane, Maija. The epigeic spider fauna of the Apšuciems calcareous fen / Maija Štokmane, Voldemārs Spuņģis. – (Zooloģija = Zoology) //  Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 32.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 48. Structural characterization of CspZ, a complement regulator factor H and FHL-1 binding protein from Borrelia burgdorferi / Kalvis Brangulis, Ivars Petrovskis, Andris Kazaks, Janis Bogans, Martins Otikovs, Kristaps Jaudzems, Renate Ranka, Kaspars Tars // FEBS Journal. – ISSN 1432-1033. – Vol.281, N 11 (2014), p.26132622. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.12808/abstract;jsessionid=3445AC51C8E6169D7760A2965607C444.f04t02.
 49. Structure of the Zymomonas mobilis respiratory chain / E. Balodite, I. Strazdina, N. Galinina, S. McLean, R. Rutkis, R. Poole, U. Kalnenieks // Microbiology. – ISSN 1350-0872. – Vol.160, N Pt.9 (2014), p.2045-2052, DOI: 10.1099/mic.0.081612-0. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24980645.
 50. Study of association between polymorphisms in the PSMB5 (rs11543947) and PSMA3 (rs2348071) genes and multiple sclerosis in Latvians / J. Kalnina, N. Paramonova, N. Sjakste, T. Sjakste. –    Bibliogr.: p.309 //  Biopolymers and Cell. – ISSN 0233–7657. – Vol.30, N 4 (2014), p.305-309 : fig., DOI: 10.1051/0004-6361/201322888. – URL: http://biopolymers.org.ua/content/30/4/305/.
 51. The inefficient aerobic energetics of Zymomonas mobilis : identifying the bottleneck / Reinis Rutkis, N. Galinina, I. Strazdina, U. Kalnenieks // Journal of Basic Microbiology. – ISSN 0233. -111X, Vol.54, N 10 (2014), p.1090-1097, DOI: 10.1002/jobm.201300859. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jobm.201300859/abstract.
 52. The influence of stevia glycosides on the growth of Lactobacillus reuteri strains / I. Deniņa, P. Semjonovs, A. Fomina, R. Treimane, R. Linde //  Letters in Applied Microbiology. – ISSN 0266-8254. – Vol.58, N 3 (2014), p.278-284, DOI: 10.1111/lam.12187. – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24251876.
 53. Vintulis, Viesturs. Root cellars are important winter roosts for brown long-eared bats (plecotus auritus) and northern bats (eptesicus nilssonii) in Latvia / Viesturs Vintulis, Gunārs Pētersons //  Mammalia. – ISSN 1864-1547. – Vol.78, N 1 (2014), p.85–91. – URL: http://www.degruyter.com/view/j/mamm.2014.78.issue-1/mammalia-2012-0104/mammalia-2012-0104.xml.
 54. Waste-less bioethanol and other valuable substances production from hardwood / A. Rapoport, N. Vedernikov, I. Kruma, M. Puke, D. Borovikova, L. Rozenfelde, G. Khroustalyova, N. Matyuskova //  WIT Transactions on Engineering Sciences. 2013 International Conference on Future Energy, Environment, and Materials (FEEM 2013), Hong Kong, China, December 24-25, 2013. – ISSN 1743-3533. – Vol.88 (2014), p.311-318, DOI: 10.2495/FEEM20130371. – URL: http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-engineering-sciences/88/29856.
 55. Žagata, Kārlis. Genetic diversity of doubled haploids lines obtained from wheat anther cultures / Kārlis Žagata, Dace Grauda, Isaak Rashal. – (Šūnas, bioloģija, ģenētika un biotehnoloģijas = Cell biology, genetics and biotechnologies) //  Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 9.-11. aprīlis, 2014 = Abstracts of the 56th International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – ISBN 9789984146676. – Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. – 16.lpp. – URL: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_56_starpt_zinatn_konf_tezes.pdf.
 56. Zimante, Unda. Sex differences in parental behaviour in captive social vole (Microtus Socialis) and paradox vole (Microtus Paradoxus) / Unda Zimante, Tatjana Zorenko //  9th Baltic Theriological Conference :Daugavpils, 16-18 October, 2014 : book of abstracts / Latvian State Forest Research Institute “Silava”, Daugavpils University. Institute of Systematic Biology. – ISBN 9789984146874. – Daugavpils : Daugavpils University Academic Press “Saule”, 2014. – P.35.
 57. Zorenko, Tatjana. Cytochrome b yields new insight into taxonomic scope of Microtus schidlovskii (Rodentia, Arvicolinae, Microtus) / T. Zorenko, T. Koren, B. Kryštufek //  Russian Journal of Theriology. – ISSN 1682-3559. – Vol.13, N 1 (2014), p.47-52. – URL: http://kmkjournals.com/upload/PDF/RJT/13/ther13_1_047_052_Zorenko_et_al.pdf.