LU Polimēru mehānikas institūta direktora vietnieka zinātniskajā darbā Dr.habil.sc.ing. Vaira Štrausa ceļavārdi

 

straus1

LU Polimēru mehānikas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr.habil.sc.ing. Vairis Štrauss

“LU PMI darbi veltīti polimēru kompozītu izveidei ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām un šo kompozītu mehānisko raksturojumu izpētei. I. Bevertes darbā izstrādāta porainu plastmasas putu paraugu izpētes metodoloģija ar statņveida struktūru, izmantojot mikroskopa attēlus trīs savstarpēji perpendikulārās plaknēs. Izstrādāts matemātiskais modelis porainu putuplastu struktūras elementu – polimēru statņu garuma un leņķu varbūtības blīvuma funkciju noteikšanai no mikroskopa attēliem. Radītas datorprogrammas statņu garuma un leņķu varbūtības blīvuma funkciju rēķināšanai. Metodoloģijas aprobācija parādīja labu eksperimentālo datu un modelēšanas rezultātu atbilstību. T. Glaskova-Kuzminas, A. Aniskeviča, M. Zarrelli, A. Martones, M. Giordano darbā pētīta oglekļa nanocaurulīšu ietekme uz epoksīda sveķu kompozīta, kas stiegrots ar oglekļa šķiedrām, elastīgajām un viskoelastiskajām īpašībām lieces testēšanas režīmā. Konstatēts, ka oglekļa nanocaurulītes izsauc epoksīda sveķu plastmasas šļūdes kompliances samazināšanos, it īpaši pie palielinātām slodzēm. Darbā izskaidrots epoksīda sveķu plastmasas šļūdes samazināšanās mehānisms. R. D. Maksimova un E. Plūmes darbā aprakstīts daudzslāņu plākšņveida pildvielas daļiņu saturoša kompozīta elastības konstanšu daudzetapu aprēķina variants, kurā pirmajā etapā tiek aprēķināti efektīvie raksturojumi neeksfolētām pildvielas daļiņām daudzslāņu pakešu veidā. Otrajā etapā tiek izrēķinātas neatkarīgās elastības konstantes reprezentatīvam transversāli-izotropam kompozīta konstrukcijas elementam, kurā daudzslāņu daļiņas novietotas paralēli viena otrai. Trešajā etapā, izmantojot orientācijas videjošanas metodi, tiek izrēķinātas elastības konstantes kompozītam ar nejauši orientētām daudzslāņu plākšņveida pildvielas daļiņām.”

LU Polimēru mehānikas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Beverte_1VAKSBeverte Ilze. 
Determination of highly porous plastic foam structural characteristics by processing light microscopy images data.

Skatīt vairāk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efect_of_filler_1VAKSEffect of filler on the creep characteristics of epoxy and epoxy-based CFRPs containing multi-walled carbon nanotubes.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanics_ of_Materials_1VAKSMaksimov Robert D.
Elastic properties of a Polymer/Silicate composite with platelike multilayer filler particles.

Skatīt vairāk.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Polimēru mehānikas institūta 2014. gada publikācijas