LU Botāniskā dārza direktora vietnieces Dr.biol. Signes Tomsones ceļavārdi

LU Botāniskais dārzs. Foto: Ilze Millere

“Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs veido un uztur dzīvo augu kolekcijas, pārstāvot gan Latvijas floru, gan citu pasaules reģionu, tajā skaitā tropu un subtropu augus. Kolekcijās ir sugas, tajā skaitā – aizsargājamās, un dažādu krāšņumaugu šķirnes. Dārzs ir atvērts ne tikai studentiem un speciālistiem, bet jebkuram apmeklētājiem. Šeit var gūt priekšstatu par augu daudzveidību, to izplatību, pielāgošanos augšanai dažādos apstākļos, kā arī saņemt praktiskas konsultācijas par augu kopšanu.

Nozīmīga darbinieku ikdienas daļa ir populārzinātniskas informācijas gatavošana plašsaziņas līdzekļiem, kā arī pētījumu veikšana un rezultātu publicēšana. Pagājušā – 2014. gada nozīmīgākais devums šajā jomā ir LU Botāniskā dārza direktores Antas Sparinskas promocijas darba “Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība” aizstāvēšana, iegūstot bioloģijas doktora zinātnisko grādu. Pasaulē plašajā rožu pētījumu klāstā šis darbs izceļas ar to, ka uzmanība galvenokārt ir pievērsta Latvijā selekcionēto Rugosa šķirņu iedzimtībai un bioloģiski aktīvo savienojumu daudzumam. Rezultātā ir konstatēts, ka lapu un vainaglapu izvilkumiem ir ievērojama antiradikālā aktivitāte, augļi ir bagāti ar karotinoīdiem un C vitamīnu, bet ziedu hidrosolos dominē tādi gaistošie savienojumi kā citronelols, nerols, geraniols un feniletilspirts. Minētie gaistošie savienojumi vietējās selekcijas rozēs ir salīdzināmos daudzumos, kādos tie ir dienvidzemēs audzētajās rozēs, no kurām iegūst aromātisko rožu eļļu. Tas nozīmē, ka pētījumam iespējams praktiski pielietojams turpinājums, jo savvaļā izplatītā suga un vietējie dārzos audzētie Rugosa hibrīdi ir daudzsološi bioloģiski aktīvo vielu avoti.”

LU Botāniskā dārza 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Sparinska Anta.
Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība.

Skatīt vairāk.

 

 

 
 

 
 

LU Botāniskā dārza 2014. gada publikācijas