Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Sparinska Anta. Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība.

Sparinska, Anta. Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība : promocijas darbs bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare – augu fizioloģija / Anta Sparinska ; darba vadītājs: Nils Rostoks ; darba recenzenti: Ģederts Ieviņš, Gunta Jakobsone, Ina Alsiņa ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. – 99, [19] lp. : krās. il., diagr., tab.

Publikācijas e-versija

 

Norādes uz publikāciju

DART Europe. Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība.

 

Disertācijas prezentācija

Prezi. Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība.

 

Cita informācija par publikāciju

Latvijas Universitāte. Promocijas darbus bioloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Anta Sparinska un Diāna Borovikova.

Latvijas Zinātņu akadēmija. Aizstāvēšana.

News.lv. Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu.

Lursoft. Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu.

 

Par autori

ResearchGate. Anta Sparinska.