LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Bērsons Imants.
3D collinearly propagating solitons.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 

gavareThe investigation of different discharge modes in high frequency argon-zinc discharge.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

lihacovsInvestigation of in-vivo skin autofluorescence lifetimes under long-term cw optical excitation.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta 2014. gada publikācijas