Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Bērsons Imants.
3D collinearly propagating solitons.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 

gavareThe investigation of different discharge modes in high frequency argon-zinc discharge.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

lihacovsInvestigation of in-vivo skin autofluorescence lifetimes under long-term cw optical excitation.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta 2014. gada publikācijas