LU Astronomijas institūta direktora Dr.fiz. Ilgmāra Eglīša ceļavārdi

LU Astronomijas institūta direktors Dr.fiz. Ilgmārs Eglītis. Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs

“Sarkano zvaigžņu ķīmiskā sastāva analīze modeļu atmosfēru metodēm un sintētiska spektra metodēm. Vanādijs tiek identificēts literatūrā kā viens no elementiem, kuram ir nepietiekami precīzi atomāro datu laboratorijas mērījumi. Neitrālā vanādija līniju sīkstruktūras veiktā analīze būtiski nosaka šī atoma daudzuma novērtēšanu zvaigžņu atmosfērās un visvairāk palīdzētu zvaigžņu parametru precizēšanai.

Jura Kalvāna publikācija īsi apkopo vairāku gadu darba rezultātus, no kuriem svarīgākie ir izstrādātā metodika starpzvaigžņu ledus modelēšanai un secinājumi par Saules sistēmas ūdeņu izcelsmi. Šis darbs, līdz ar vēl 2-3 starptautiski zināmu pētnieku grupu paveikto, ir viens no pirmajiem pētījumiem, kurā tiek ņemti vērā starpzvaigžņu ledus zemvirsmas ķīmiskie procesi, līdz ar to sniedzot iespēju precīzāk izskaidrot procesus zvaigžņu veidošanās rajonos.

Astronomijas vārdnīca ietver būtiskākos nozares terminus, kas tiek plaši lietoti un tā noderīga tulkotājiem, valodniekiem, profesionāliem astronomiem un astronomijas amatieriem, studentiem, populārzinātnisko rakstu autoriem un redaktoriem, kā arī jebkuram, kurš padziļināti interesējas par astronomiju un kosmosa izpēti.”

LU Astronomijas institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

 


Hyperfine Structure Constants of Energetically High-lying Levels of Odd Parity of Atomic Vanadium.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Method for evaluating the astrometric and photometric characteristics of commercial scanners in their application for the scientific purpose.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalvāns Juris.
Influence of interstellar dust on the chemical composition of interstellar gas-dust clouds.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilks Ilgonis.
Astronomijas vārdnīca.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LU Astronomijas institūta 2014. gada publikācijas