Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Hyperfine Structure Constants of Energetically High-lying Levels of Odd Parity of Atomic Vanadium.

Zinâtnes kafejnîca "Zvaigznes dzimst un zvaigznes mirst".

LU Astronomijas institūta pētnieks, Dr.rer.nat. Dmitrijs Docenko LU Zinātnes kafejnīcā “Zvaigznes dzimst un zvaigznes mirst” 2009. gada 2. aprīlī. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

LU Astronomijas institūta pētnieks, Dr.rer.nat. Dmitrijs Docenko par publikāciju:

LU Zinātnes kafejnīca “Zvaigznes dzimst un zvaigznes mirst” 2009. gada 2. aprīlī. No kreisās: LU Astronomijas institūta pētnieks, Dr.rer.nat. Dmitrijs Docenko; doktorants Arturs Barzdis; doktorante Oļesja Smirnova. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Zvaigžņu un citu kosmisko objektu stāvokļa un evolūcijas pētījumos informācija lielākoties nāk no spektroskopiskiem novērojumiem, tas ir, šo objektu spektru pētījumiem. No šo spektru formas var noteikt pētāmā objekta temperatūru, blīvumu, ātrumu, ķīmisko elementu daudzumu, kā arī šo parametru atkarību no augstuma, taču šīs komplicētās formas aprakstam ir nepieciešami komplicēti modeļi. Daudzos gadījumos pat moderno teoriju precizitāte vēl nav pietiekama dažu parametru noteikšanai un atbilstoši lielumi ir jāizmēra katram objektā sastopamam ķīmiskam elementam katrā jonizācijas pakāpē.

Šajā rakstā tiek pētīts viens no šādiem gadījumiem: neitrālā vanādija (atoma numurs Z=23) stiprāko spektrāllīniju precīzas formas aprakstam. Šī forma tiek noteikta ar tā saukto supersīkstruktūru, kas rodas ārējā elektrona un atomārā kodola spina mijiedarbībā. Raksts apraksta formu visām zvaigžņu spektros stiprākām neitrālā vanādija spektrāllīnijām redzamajā diapazonā, sniedzoties nedaudz arī tuvā ultraviolētā.

Šos datus izmantos astronomi, lai precīzāk noteiktu vanādija daudzumu zvaigznēs, kā arī lai uzlabotu zvaigžņu spektra modeli. Vanādijs tika identificēts literatūrā kā viens no elementiem, kur astronomiem svarīgo atomāro datu laboratorijas mērījumi visvairāk palīdzētu zvaigžņu parametru precizēšanai.

Spektru mērījumi tika veikti LU Lāzercentra laboratorijā ar augstas izšķirtspējas Furjē spektrometru (R. Ferbera un M. Tamaņa grupa). Datu analīzi paveica kolēģi no Vācijas un Turcijas pēc Latvijā veiktās analīzei svarīgāko neitrālā vanādija līniju identifikācijas zvaigžņu spektros.”

IOPScience. Hyperfine Structure Constants of Energetically High-lying Levels of Odd Parity of Atomic Vanadium.

IOPScience. Hyperfine Structure Constants of Energetically High-lying Levels of Odd Parity of Atomic Vanadium.

The SAO/NASA Astrophysics Data System. Hyperfine Structure Constants of Energetically High-lying Levels of Odd Parity of Atomic Vanadium.

ResearchGate. Hyperfine Structure Constants of Energetically High-lying Levels of Odd Parity of Atomic Vanadium.

 

Cita informācija

Nature Publishing Group. Latvia.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Feyza Güzelçimen, Yrd.Doç.Dr. Alev Er, Doç.Dr. İpek K. Öztürk ve Prof. Dr. Gönül Başar’ın, fizik ve astronomi dünyasının en iyi dergilerinden impakt faktörü 14.137 olan THE ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES dergisinde 2. makaleleri basılmıştır.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Docenko, Dmitrijas. Hyperfine Structure Constants of Energetically High-lying Levels of Odd Parity of Atomic Vanadium / F. Güzelçimen, B. Yapıcı, G. Demir, A. Er, I.K. Öztürk, Gö. Başar, S. Kröger, M. Tamanis, R. Ferber, D. Docenko, Gü Başar // The Astrophysical Journal Supplement – ISSN 0067-0049, Vol. 214, Issue 1, article id. 9, (September 2014), 12 pp.