Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Kalvāns Juris. Influence of interstellar dust on the chemical composition of interstellar gas-dust clouds.

LU Astronomijas institūta pētnieks, Dr. phys. Juris Kalvāns

Publikācijas e-versija

 

LU Astronomijas institūta pētnieks, Dr. phys. Juris Kalvāns par publikāciju:

LU Astronomijas institūta pētnieks, Dr. phys. Juris Kalvāns

“Tika veikti teorētiski pētījumi par ķīmiskajiem procesiem starpzvaigžņu ledū. Ledus sastopams kā plāns slānītis uz putekļiem blīvākajos starpzvaigžņu vides apgabalos – miglājos, kuros veidojas zvaigznes. Darba novitāte ir modeļa izstrāde ķīmiskajiem procesiem, kas notiek zem ledus slānīša virsmas, tilpumā. Lai gan ~99% ledus molekulu atrodas zem virsmas, līdzšinējie starpzvaigžņu ledus modeļi aplūkojuši gandrīz tikai virsmas procesus.

Pētījumos noskaidrots, ka zemvirsmas procesi veicina noteiktu molekulu rašanos ledū, piemēram, CO2, OCS, SO2, HCOOH, CH3OCH3, C2H5OH, CH3CHO, HC3N, HC5N, CH3C4H un citas. Rezultāti palīdz izskaidrot cēloņus šādu molekulu konstatēšanai (novērojumiem) starpzvaigžņu miglājos. Pētīts tika arī ūdeņraža izotopa deiterija (D)  saturs ledū, pēc kura iespējams noskaidrot izcelsmes apstākļus Zemes okeāniem un Saules sistēmas komētām. Secināts, ka okeāni, iespējams, veidojušies tieši no starpzvaigžņu ledus, bez vielas pārvērtībām Saules protoplanetārajā diskā.”

 

Recenzija:

Jura Kalvāna viedoklis par publikāciju:

“Publikācija īsi apkopo vairāku gadu darba rezultātus, no kuriem svarīgākie ir izstrādātā metodika starpzvaigžņu ledus modelēšanai un secinājumi par Saules sistēmas ūdeņu izcelsmi. Šis darbs, līdz ar vēl 2-3 starptautiski zināmu pētnieku grupu paveikto, ir viens no pirmajiem pētījumiem, kurā tiek ņemti vērā starpzvaigžņu ledus zemvirsmas ķīmiskie procesi, līdz ar to sniedzot iespēju precīzāk izskaidrot procesus zvaigžņu veidošanās rajonos.”

 

Cita informācija

JSTOR. Influence of Interstellar Dust on the Chemical Composition of Interstellar Gas-Dust Clouds.

Ventspils Augstskola. Ventspils Augstskolas mācību spēkiem un zinātniekiem pievienojas vēl divi jauni zinātņu doktori.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Kalvāns, Juris. Influence of interstellar dust on the chemical composition of interstellar gas-dust clouds / J. Kalvāns // Publications of the Astronomical Society of the Pacific. – ISSN 0004-6280 – Vol.126, N 942 (August 2014), p.811, DOI: 10.1086/678039.