LU Ķīmijas fakultātes dekānes asociētās profesores Andas Prikšānes ceļavārdi

LU Ķīmijas fakultātes dekāne asoc.prof. Anda Prikšāne. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“LU Ķīmijas fakultāte pagājušā gadā atzīmēja fakultātes 50 gadu jubileju. Jubilejas sakarā tika izdota grāmata “Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei 50”. Tās tapšanā piedalījās gandrīz viss fakultātes kolektīvs un tajā atspoguļota fakultātes attīstība un nākotnes perspektīvas. Jubilejas pasākumu ietvaros tika organizēta arī starptautiska zinātniskā konference EcoBalt 2014, kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Francijas, Čehijas u.c. Konferencei ir senas tradīcijas, un pēdējos gados tā pārmaiņus notiek Latvijā un Lietuvā.

LU Ķīmijas fakultātes darbinieku un studentu viena no galvenajām prioritātēm ir zinātniskais darbs. Pēdējā desmitgadē viens no dominējošiem virzieniem ir jaunu ķīmisko analīzes metožu  izstrāde. Viens no interesantākajiem un nozīmīgākajiem šī gada darbiem ir par ultra- efektīvās šķidruma hromatogrāfijas metožu izstrādi, pilnveidošanu un izmantošanu pārtikas analīzē.”

LU Ķīmijas fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas


Prikulis Alberts, Prikšāne Anda, Alksnis Uldis.

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei 50. 

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


International Scientific Conference “EcoBalt“.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začs Dzintars, Bartkevičs Vadims.  
New perspectives on diastereoselective determination of hexabromocyclododecane traces in fish by ultra high performance liquid chromatography-high resolution orbitrap mass spectrometry.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 

LU Ķīmijas fakultātes  2014. gada publikācijas