International Scientific Conference “EcoBalt”. International scientific conference “EcoBalt” : Riga, Latvia : book of abstracts / organised by University of Latvia. Sākot ar 17 (2012)- Riga : University of Latvia Press, 2012- sēj. : il., diagr., tab. ; 30 cm. ISBN 9789984455754 (2012).

Dr.chem. prof. Arturs Vīksna un Dr.chem., asoc.prof. Modris Drille par starptautisko konferenci “EcoBalt 2014” un konferences rakstu krājumu:

19. Starptautiskā zinātniskā konference “EcoBalt 2014” notika Rīgā 2014. gadā no 8. līdz 10. oktobrim. Konferences vienmēr tiek veltītas aktuāliem vides jautājumiem – vides izglītībai, vides piesārņojumam, tā novērtēšanai un novēršanai, lietišķajai ķīmijai, pilsētas attīstībai un atkritumu pārstrādei, zaļajai ķīmijai, jauniem analītiskiem materiāliem un metodēm. Konferencēs dalībnieku skaits pārsniedz 100, tie ir zinātnieki un praktiķi, sabiedrisko kustību aktīvisti, firmu un uzņēmumu pārstāvji – no Dānijas, Slovēnijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Šveices, Francijas, Nīderlandes, ASV, Čehijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Konferencēs vidēji tiek nolasīts ap 25 mutiskiem ziņojumiem un dalībnieku apskatei izvietoti virs 50 stenda referātiem.

Starptautiskā konference “EcoBalt” ir vārdu savienojums, kas komentārus Baltijā vairs neprasa. Kopš 1993. gada, kad šāds pasākums līdztekus izstādei noritēja Rīgas Tehniskās universitātes galvenajā ēkā, līdzvērtīgi pasākumi ir notikuši katru gadu. Finansiālās grūtības mazliet apslāpēja šī darba vērienīgumu, un nākošajos divos gados notika semināri “Vides piesārņojuma analīze, metodika un problēmas”, kurus tandēmā organizēja Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes ķīmiķi sadarbībā ar citu fakultāšu un institūtu līdzstrādniekiem. Neraugoties uz finansiālajām grūtībām, tēžu materiāli tika izdoti un pasākumos piedalījās ap 100 dalībnieku.

1996. gads uzskatāms kā lūzuma gads. Sadarbojoties LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un firmai “Intego Plus”, ar SIA “SHELL Latvija” finansiālo atbalstu tika veidota konference un izstāde “Tech-Eco-Balt ’96”. Turpmākās konferences no 1997. līdz 2008. gadam iezīmējās kā progresējošs pasākums, kas viennozīmīgi izraisīja atjaunotu interesi par konferenču norisi. Paralēli konferencēm notika atbilstošas tematiskas izstādes “Eco-Balt”, “Ķīmija” un “Metexpobalt”, kuras organizēja izstāžu firmas RASA-EKSPO un BT1, vienlaikus atbalstot konferences norisi. Jau pašā sākumā izvirzītais mērķis – veidot saskarsmi starp biznesu un zinātni, sāka realizēties, ko apliecināja tas, ka blakus ķīmijas un ekoloģijas tematikām veltītām izstādēm noritēja konferences ar analogu tematiku, radot iespēju ieinteresēto jomu speciālistiem un pārstāvjiem no dažādām nozarēm meklēt kopīgus problēmu risinājumus.

Būtisku finansiālu atbalstu pasākumu rīkošanai sniedza Latvijas Vides aizsardzības fonds, ar to nodrošinot mazas dalībnieku maksas zinātniekiem finansiāli tik grūtajos gados un viennozīmīgi lielāku iespējamo dalībnieku skaitu. Kā pasākumu finansiālos atbalstītājus jāmin arī Latvijas Zinātnes padome, SIA “SHELL Latvija”, uzņēmums “LatRosTRANS”, SIA “Armgate”, SIA “Quantum Latvia”, SIA “MAP”, SIA “Datorgrafika”. 

Starptautiskā zinātniskā konference “EcoBalt 2012” atsākās pēc četru gadu pārtraukuma, kuru izraisīja krīze valstī. Konferences logo, pateicoties studentam Ingusam Pērkonam, ieguva jaunu krāsainu veidolu, kurš pastiprināja konferences būtību. Taču tematika palika tradicionālā un bija veltīta vides problēmām – gaisa, ūdens, augsnes piesārņojuma novērtējumam un tā mazināšanas iespējām, jauniem, videi draudzīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem, atkritumu otrreizējai pārstrādei, kā arī vides izglītībai. Tas bija komplekss pasākums, veidojot divu dienu tematiskās sēdes, stendu sesijas un diskusiju pauzes. Konference tika veidota ar ģenerālsponsoru SIA “Armgate”, SIA “Quantum Latvia” un Latvijas Universitātes finansiālu atbalstu. Konference pirmoreiz tās pastāvēšanas vēsturē notika LU Mazās aulas telpās Raiņa bulvārī 19. Tās organizatori bija LU Ķīmijas fakultāte un LU Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakultāte sadarbībā ar RTU Materiālzinātnes un Lietišķās Ķīmijas fakultāti. Konferences zinātnisko padomi vadīja LU profesors Arturs Vīksna un tās darbā tika iesaistīti septiņu valstu zinātnieki. Konferences organizēšanas darba grupā aktīvi darbojās arī “EcoBalt” ilggadējais organizators RTU asociētais profesors Modris Drille.

Neskatoties uz četru gadu pārtraukumu, ko izraisīja ekonomiskā krīze, konferences norise apstiprināja, ka interese par vides problēmām nav mazinājusies. Aktuālo problēmu loks arvien paplašinās un konferences gaitā tika nolemts, ka nākamā konference “EcoBalt 2013” notiks Lietuvā. Tā norisinājās 2013. gadā no 25. līdz 27. oktobrim Viļņas universitātes Ķīmijas fakultātē. Lielu darbu konferences veiksmīgā norisē ieguldīja organizatoriskā grupa no Viļņas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesora Aivaras Kareiva vadībā. Dalībnieku skaits bija virs 150 un liels dalībnieku skaits bija arī no Latvijas. Šeit tika nosvinēta 20 gadu jubileja, kopš notika pirmā konference. Pateicoties sponsoram SIA „Armgate” Latvijas dalībnieki varēja nokļūt no Rīgas uz Viļņu un atpakaļ ar organizētu autobusu. Lielu palīdzību konferences sniedza arī LU Ķīmijas fakultātes atbalsta grupa, kur vislielāko darbu ieguldīja Vita Rudoviča. 

Konferences organizatori liek pamatotas cerības, ka arī Tartu universitāte iekļausies „EcoBalt” organizēšanā. Ir panākta vienošanās ar profesoru Ivo Leito, ka 20. konferenci 2016. gadā organizēs Tartu Universitātes Ķīmijas institūts un tuvākajās dienās tā tiks izsludināta. Tas stiprinās zinātnisko sadarbību Baltijas reģionā jaunu kopēju projektu izstrādē.”

Latvijas Universitāte. 19th International conference “EcoBalt 2014”.

 

Recenzijas

Ķīmijas skolotājs. 2014.10.08.-2014.10.10. The 19th International conference “EcoBalt 2014”.

Latvijas Vēstneša portāls. Dažādu valstu zinātnieki pulcējas kārtējā Starptautiskā vides konferencē “EcoBalt”.

 

Foto no 19. Starptautiskās konferences “EcoBalt 2014″