LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta direktora Dr.oec., profesora Andreja Geskes ceļavārdi

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta direktors Dr.oec., prof. Andrejs Geske. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Grāmatās aplūkoti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD vadītie izglītības pētījumi – Starptautiskais skolas vides pētījums TALIS (Teaching and Learning International Survey) un Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma SSNP (Programme for International Student Assessment). TALIS pirmajā pētījuma ciklā dati par skolām tika iegūti 2008. gadā, otrajā ciklā – 2013. gadā. Darbos lielākā uzmanība pievērsta SSNP pētījumiem, kuri notiek jau no 2000. gada ar trīs gadu intervālu un koros pilnā apjomā piedalās Latvijas pētnieki. Grāmatās aprakstītas piecpadsmit gadus veciem skolēniem nepieciešamās kompetences lasīšanā, matemātikā, dabaszinātnēs, problēmu risināšanā un finansēs, aplūkota šo kompetenču mērīšana, atbilstošie uzdevumi, to vērtēšanas kritēriji un Latvijas skolēnu sasniegumi šo uzdevumu veikšanā starptautiskā salīdzinājumā. Publikācijās atspoguļots Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu matemātikas, dabaszinātņu un lasīšanas kompetences novērtējums plašā starptautiskā salīdzinājumā valsts, skolas un ģimenes kontekstā, kā arī pētījuma ciklos novērotās skolēnu sasniegumu izmaiņu tendences.”

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Latvija_OECD_1VAKSLatvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2012 – pirmie rezultāti un secinājumi.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OECD_1VAKSOECD starptautiskie izglītības vides un skolēnu novērtēšanas pētījumi.

Skatīt vairāk.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta 2014. gada publikācijas