Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2012 – pirmie rezultāti un secinājumi.

Latvija_OECD_1VAKS

Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2012 – pirmie rezultāti un secinājumi / Andrejs Geske … [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. – Rīga : LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts, 2013. – 74 lpp. : il., diagr., tab. – ISBN 9789934527173 (print). – ISBN 9789934527180 (online).

Publikācijas e-versija

 

“Darbā sniegti OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) piektā cikla (SSNP 2012) pirmie rezultāti, kuri iegūti laika posmā no 2010. līdz 2013. gadam. Darbā atspoguļots Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu matemātikas, dabaszinātņu un lasīšanas kompetences novērtējums plašā starptautiskā salīdzinājumā valsts, skolas, ģimenes un skolēna zināšanu un prasmju līmeņa kontekstā.

Darbā atspoguļota OECD SSNP konceptuālā ietvarstruktūra, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu matemātikas kompetences vērtēšanas principiem, kas programmas piektajā ciklā ir galvenā satura joma.

Darbā parādītas dažas OECD SSNP ciklos novērotās skolēnu sasniegumu maiņas tendences.

Latvijā pētījumu īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 “Atbalsts izglītības pētījumiem” ietvaros.

Darbs paredzēts izglītības politikas un mācību satura veidotājiem, izglītības vadītājiem, zinātniekiem un praktiķiem, skolotājiem, atbilstošu studiju virzienu maģistrantiem un doktorantiem.

Grāmata izdota Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros” (No: Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2012 – pirmie rezultāti un secinājumi, 2. lpp.)

Satura rādītājs

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Latvijas Universitāte. Latvijas skolēnu zināšanu līmenis turpina uzlaboties, bet daudz vēl jāpilnveido.

Latvijas Universitāte. Stāstīs par Latvijas skolēnu zināšanām un prasmēm salīdzinājumā ar citu valstu vienaudžiem.

kangro

Pētījuma vadītājs Latvijā LU mācību prorektors, prof. Andris Kangro. Foto: Uldis Gedra, LU Preses centrs

 

OECD starptautiskais izglītības kvalitātes pētījuma rezultātu prezentācijas pasākums

 

Cita informācija par publikāciju un pētījuma tematu

Izglītība un Kultūra. Latvijas skolēnu zināšanas un prasmes finanšu jomā atbilst vidējam OECD valstu līmenim.

Valsts izglītības satura centrs. OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma – izglītības kvalitātes indikators.

Valsts izglītības attīstības aģentūra. Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījums (OECD pētījums PISA 2012).

Latvijas Universitāte. OECD SSNP.

Latvijas Universitāte. Organisation for Economic Cooperation and Development Programme for International Student Assessment 2012 – OECD PISA 2012.

Latvijas Universitāte. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) 2012 finanšu moduļa pirmo rezultātu – ”Skolēni un nauda” paziņošana Latvijā.

Latvijas Universitātes Fonds. Latvijas skolēnu zināšanas un prasmes finanšu jomā atbilst OECD valstu vidējam līmenim.

Latvijas Universitātes Fonds. PĒTĪJUMS par skolēnu zināšanām.

Foto no OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas rezultātu prezentācijas