Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

OECD starptautiskie izglītības vides un skolēnu novērtēšanas pētījumi.

OECD_1VAKS

OECD starptautiskie izglītības vides un skolēnu novērtēšanas pētījumi / Andrejs Geske … [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. Rīga : LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts, 2013. – 318 lpp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. ISBN 9789984499390 (print) un ISBN 9789984499406 (online).

Publikācijas e-versija

 

“Šajā grāmatā aplūkoti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas veiktie divi izglītības pētījumi – Starptautiskais skolas vides pētījums TALIS (Teaching and Learning International Survey) un Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma SSNP (Programme for International Student Assessment). TALIS pirmajā pētījuma ciklā dati par skolām tika iegūti 2008. gadā, otrajā ciklā – 2013. gadā. SSNP pētījuma pirmajā ciklā dati tika iegūti 2000. gadā, nākamie cikli atkārtojas ar trīs gadu intervālu. Grāmatā aprakstītas piecpadsmit gadus veciem skolēniem nepieciešamās kompetences lasīšanā, matemātikā, dabaszinātnēs, problēmu risināšanā un finansēs, aplūkota šo kompetenču mērīšana, atbilstošie uzdevumi, to vērtēšanas kritēriji un Latvijas skolēnu sasniegumi šo uzdevumu veikšanā starptautiskā salīdzinājumā.

Grāmata izdota Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Atbalsts izglītības pētījumiem Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros. ” (No: OECD starptautiskie izglītības vides un skolēnu novērtēšanas pētījumi, 2013, 2.lp.)

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Latvijas Universitāte. OECD TALIS.

 

Cita informācija par pētījuma tematu

Latvijas Universitāte. Prezentēs pirmos starptautiskā OECD pētījuma par skolotāju darba apstākļiem rezultātus.

Latvijas Vēstneša portāls. Stāstīs par Latvijas skolēnu zināšanām un prasmēm salīdzinājumā ar citu valstu vienaudžiem.

 

Latvijas skolotāju apmierinātība – OECD starptautiskā mācību vides pētījumā – TALIS

OECD TALIS 2013 starptautiskā pētījuma tīmekļa vietne