LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāna p.i. Dr.phil., profesora Jura Rozenvalda ceļavārdi

djsm@inbox.lv

LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāna p.i. Dr.phil., prof. Juris Rozenvalds

“Izstādē pārstāvētās Sociālo zinātņu fakultātes 2014. gada publikācijas atspoguļo pēdējo gadu nozīmīgākos pētniecības virzienus  komunikācijas zinātnes, politoloģijas un socioloģijas jomā un skar plašu jautājumu loku no demokrātizācijas procesu gaitas Latvijā līdz  nacionālās identitātes dažādiem aspektiem, komemorācijas praksēm un attīstības procesu teritorializācijai. Interesentu uzmanībai piedāvātās publikācijas noslēdz Valsts pētnieciskās  programmas “Nacionālā  identitāte” izpildi  Sociālo zinātņu  fakultātē un  SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtā.

Ar savām publikācijām  godinām  SZF  pirmās  dekānes  profesores Intas Brikšes (1956–2014) piemiņu.  Ar savu uzņēmību un iniciatīvu viņa iedvesmoja pētniecības programmas “Nacionālā identitāte” īstenošanu Sociālo zinātņu fakultātē.”

LU Sociālo zinātņu fakultātes 2014. gada nozīmīgākās publikācijas

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzule Laura, Zelče Vita.
Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cik demokrātiska ir Latvija?: Demokrātijas audits, 2005-2014.

Skatīt vairāk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU Sociālo zinātņu fakultātes 2014. gada publikācijas