Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes.

Multiple and changing Latvian identities = Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes / [Daina Bāra … u.c. ; recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena ; literārais redaktors Juris Goldmanis ; alfabētisko rādītāju sastādījis Renārs Felcis]. Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, c2014 446 lpp. : il., kart., diagr., tab. ; 24 cm. ISBN 9789984458717.

LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmā dekāne Dr.paed., prof. Inta Brikše (1956-2014)

Monogrāfija ir veltīta LU SZF pirmajai dekānei profesorei Intai Brikšei (1956-2014), kas ar savu uzņēmību un iniciatīvu iedvesmoja pētniecības programmas “Nacionālā identitāte” īstenošanu Sociālo zinātņu fakultātē. Pēc monogrāfijas atvēršanas LU SZF svinīgi tika atklāta piemiņas plāksne Intas Brikšes piemiņai.

 

 

 

 

 

 

 

 

“No vienas puses, jēdziens “nacionālā identitāte” ir plaši apspriests gan sabiedrībā, gan akadēmiskajās aprindās. No otras puses, tas varbūt pārāk bieži pieņemts kā pašsaprotams, – tātad ar ne pārāk kritisku vai empīrisku pieeju. Kolektīvā monogrāfija par nacionālo identitāti aizpilda robu latviešu valodā sarakstītajā akadēmiskajā literatūrā ar pieeju, kas izgaismo jēdziena plašo nozīmi, sociālo nozīmīgumu un neapšaubāmi centrālo vietu mūsdienu Latvijas kontekstā.”

Daina Stukuls-Eglītis,
Dž.Vašingtona Universitātes Socioloģijas fakultātes profesore

 

Prof. Aija Zobena par izdevumu:

“Monogrāfija “Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes” (zin. red.  J.Rozenvalds, A.Zobena) ir sagatavota Valsts pētījumu programmas “Nacionāla identitāte” ietvaros. Vairāki programmas projekti tika realizēti Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā. 2010. gadā institūta paspārnē apvienojās LU Sociālo zinātņu fakultātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes un Vidzemes Augstskolas, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieki, un tā rezultātā kopīgiem spēkiem tika izstrādāti seši pētnieciskie projekti: “Nacionālā identitāte un konkurējošās identitātes“, “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte“, “Nacionālā identitāte un komunikācija“, “Nacionālā identitāte un rīcībspēja“, “Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība” un “Nacionālā identitāte digitālajā vidē“. Šie projekti iezīmēja ne tikai nacionālās identitātes izpētes teorētisko ietvaru sociālo zinātņu skatījumā, bet arī pievērsās dažāda līmeņa aktuālu sociālu problēmu konceptuālai analīzei un praktisku risinājumu meklējumiem. Multidisciplinārās pētnieku komandas darbs četru gadu garumā rezultējies daudzās akadēmiskās un arī populārās publikācijās, rosinājis diskusijas un arī māksliniecisku projektu realizāciju (D. Petrenko filma “Džeki”).” (No monogrāfijas aizmugurējā vāka)

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes.

Latvijas Universitāte. Nacionālās identitātes kopmonogrāfijas atvēršana.

Delfi. Godinot aizgājēju, LU SZF profesores Brikšes vārdā nosauc auditoriju.

 

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem

Foto no prof. Intas Brikšes piemiņas plāksnes atklāšanas