Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Cik demokrātiska ir Latvija?: Demokrātijas audits, 2005-2014.

Cik demokrātiska ir Latvija : demokrātijas audits, 2005-2014 / LU Sociālo un politisko pētījumu institūts ; [zinātniskais redaktors Juris Rozenvalds]. Rīga : Latvijas Universitāte, c2014. 315 lpp., ISBN 9789934848704.

Izdevuma e-versija

 

Dr.phil., prof. Juris Rozenvalds par izdevumu:

LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāna p.i., Dr. phil., prof. Juris Rozenvalds

“2014. gada izdevums “Cik demokrātiska ir Latvija? : demokrātijas audits, 2005-2014″ turpina pirms desmit gadiem iedibināto tradīciju.  2005. gadā  Latvijā tika publicēts pētījums  “Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits”, kas kļuva par pirmo sistēmisko demokrātijas izvērtējumu, kas kopš 80. gadu beigām – 90. gadu sākuma fundamentālajām transformācijām ticis veikts kādā no postkomunistiskajām vai postpadomju valstīm. Audits tika izdots gan latviešu, gan angļu valodā. Divus gadus pēc Latvijas demokrātijas audita publicēšanas notika demokrātijas monitorings, kas arī tika izdots latviešu un angļu valodā. Tā uzdevums bija apzināt demokratizācijas procesu gaitu arī īsākā laika posmā, konstatēt, kādās jomās divos gados kopš demokrātijas audita publicēšanas Latvijas sabiedrības demokratizācijas pakāpe mainījusies.

Jaunais, 2014. gada demokrātijas audits novērtē demokrātiju Latvijā desmit gadu posmā, kas pagājuši kopš Latvija kļuva par  Eiropas Savienības un NATO dalībvalsti. 2014. gada novērtējumā tika izmantota papildinātā metodika, kas paredzēja atbildes uz 75 jautājumiem par dažādām sabiedriskās dzīves jomām. Auditu veido 15 nodaļas, kas ir apvienotas  četros lielos blokos: pirmais bloks – “Pilsonība, likumdošana un tiesības”; otrais bloks – “Reprezentatīva un atbildīga pārvalde”; trešais bloks – “Pilsoniskā sabiedrība un tautas līdzdalība”; ceturtais bloks – “Demokrātija pārvalstiskā līmenī”.  Katras nodaļas noslēgumā eksperti norāda  uz lielākām problēmām, atzīmē nozīmīgākos sasniegumus, kā arī  formulē ieteikumus Latvijas sabiedrības tālākai demokratizācijai. Kā papildinājums ekspertu vērtējumiem 2014. gada martā – aprīlī projekta ietvaros tika veikta sabiedriskās domas aptauja, kas iekļāva 51 jautājumu par novērtējuma tēmām. Aptaujas rezultāti ir iekļauti Demokrātijas Audita  nodaļās un publicēti pētījuma pielikumā.

Demokrātijas audita veidošanā piedalījās 19 eksperti. Lielākā daļa no viņiem pārstāv  LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtu, audita sagatavošanā piedalījās arī eksperti no Providus domnīcas, Latvijas cilvēktiesību centra un Vidzemes Augstskolas. “

LU Sociālo zinātņu fakultāte. Tiks prezentēti demokrātijas audita Latvijā rezultāti.

Providus. Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits, 2005–2014.

Delfi. Latvijas demokrātijas audits kopš pēdējā pētījuma nekonstatē nopietnu izrāvienu demokratizācijas virzienā.

Latvijas avīze. Pētījumā “Demokrātijas audits” arī diskutējami fakti un secinājumi.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Latvijas Universitāte. Tiks prezentēti demokrātijas audita Latvijā rezultāti.

 

Intervija ar autoriem

Latvijas Radio. Labrīt. (audio no plkst. 7:07)

 

Foto no izdevuma prezentācijas.

Pētījuma “Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits 2005-2014” prezentācija.