Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Uzule Laura, Zelče Vita. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls.

Uzule, Laura, Latviešu kapusvētki : identitātes rituāls / Laura Uzule, Vita Zelče. Rīga : Mansards, ©2014 285, [1] lpp., [48] lpp. iel. : il., portr., tab. ; 22 cm. Imperfectum . ISBN 9789934120619.

Laura Uzule par izdevumu:

Lekcija «Pieminçt nedrîkst aizmirst: padomju represiju atcere Latvijas publiskajâ telpâ».

Komunikācijas zinātnes doktora grāda pretendente Laura Uzule

“Kapusvētki ir savdabīga latviešu kultūrprakse un tradīcija, kas tiek kopta kapsētās, kur atdusas latvieši, neatkarīgi no viņu konfesionālās piederības vai nepiederības. Latviešu kapusvētki savulaik tapa kā īpatns vērtību sakausējums, savijoties pagāniskajai un kristīgajai tradīcijai un rituāliem, lokālajai un nacionālajai identitātei, kā arī modernā laikmeta publiskās telpas, sabiedrisko un kultūras aktivitāšu mijiedarbībā. Tik daudzveidīgs sakņojums sekmēja kapusvētku spēju dzīvot kopā ar laiku, sociālām un politiskām pārvērtībām un reaģēt uz tām. Saglabājot formu, mainīt jēgu, un padomju gados, mainot formu, saglabāt jēgu, kā arī turpināties mūslaikos.

Grāmatā “Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls” aplūkota kapusvētku tradīcijas ģenēze un vēsture, kas analizēta, sistematizēta un izklāstīta laiksecīgi tematiski strukturēta stāsta veidā. Iztirzāta arī kapusvētku šā laika tradīcija. Pētījums ietver materiālu, kas iegūts trīs gadu laikā, veicot kapusvētku novērojumus, anketējot un intervējot kapusvētku dalībniekus. Pētnieces arī vērtē kapusvētku reprezentāciju medijos un kultūrā, sniedz ieskatu šās tradīcijas mūslaika transformācijās, hibrīdpraksēs un paplašinājumā. Grāmatas vizuālo tēlu veidojusi māksliniece Laura Āboliņa.”

Uzule, Laura.  Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls. 

Latvijas Universitāte. Monogrāfijas “Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls” atvēršanas svētki.

Diena. Laura Uzule, Vita Zelče. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls.

 

Apbalvojumi

Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultātes pārstāvji saņem divus LU zinātnes komunikācijas apbalvojumus.
 

LU darbinieku sapulce un Gada balvu pasniegšana

 

Recenzijas

Diena. Laura Uzule, Vita Zelče. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Latvijas Universitāte. Monogrāfijas “Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls” atvēršanas svētki.

 

Intervija ar autoriem

Latvijas Universitāte. PĒTĪJUMS: Priecīgus kapusvētkus!

Latvijas Radio. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls.

ir. Līdz pat skaipam.

 

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem

Latvijas Universitāte. Grāmatas rituāla diena: notikusi monogrāfijas “Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls” atvēršana.

LU SZF SPPI Sociālās atmiņas pētniecības centrs. Monogrāfijas “Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls” atvēršana.

Dr. hist., prof. Vita Zelče