Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka piedāvā aplūkot LU mācībspēku un zinātnieku pētnieciskās darbības bagātīgo veikumu virtuālajā izstādē “Publikācijas 2014”. Izstāde veltīta LU 73. zinātniskajai konferencei un popularizē jaunākos LU sasniegumus zinātnē. Virtuālā izstāde ir lieliska iespēja iepazīstināt plašu lietotāju loku ar LU mācībspēku un zinātnieku veikumu.

Šogad izstādei ir jauna koncepcija – LU Bibliotēka aicināja LU struktūrvienību vadītājus izvirzīt nozīmīgākās savas institūcijas publikācijas. Par nozīmīgākajām publikācijām un to autoriem centāmies sniegt plašāku informāciju: ir pievienoti autoru ceļavārdi, publikāciju anotācijas un citi interesanti resursi, kas sniedz iespēju gan tuvāk iepazīt pašu pētījumu un izprast tā nozīmīgumu, gan atklāj LU struktūrvienību svarīgo lomu zinātniskās domas veicināšanā Latvijā un pasaulē.

Izstādē atsevišķās nodaļās ir apkopotas LU fakultāšu, zinātnisko institūtu un citu institūciju publikācijas. Priekšplānā ir izvirzītas nozīmīgās publikācijas. Par tām pieejama plašāka informācija: publikāciju autoru vai nozares ekspertu anotācijas, fotogrāfijas no atvēršanas svētkiem, publikāciju autoru atklātās lekcijas u. c. informācija. Aiz nozīmīgākajām publikācijām seko struktūrvienības publikāciju kopējais saraksts. Tā  ietvaros publikācijas ir sakārtotas alfabētiski autoru un darbu nosaukumu secībā. Saraksta sākumā ir ievietoti publicēto monogrāfiju apraksti, tiem seko pārējo zinātnisko rakstu apraksti no monogrāfijām, rakstu krājumiem, konferenču materiāliem, periodiskajiem u. c. izdevumiem, kā arī elektronisko publikāciju apraksti.

Virtuālajā izstādē ir apkopoti arī iepriekšējā gadā izdoto publikāciju apraksti, kam par pamatu izmantota “Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze“.

Virtuālā izstāde “Publikācijas 2014” atspoguļo gan atsevišķu autoru nozīmīgo ieguldījumu pētniecībā, gan LU struktūrvienību zinātniskās darbības virzienus un devumu ne tikai Latvijas zinātnē, bet arī nopietnu pētnieciskās darbības pienesumu Eiropas un pasaules kontekstā.
Iepriekšējo gadu LU intelektuālo sasniegumu virtuālās izstādes