Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Vilks Ilgonis. Astronomijas vārdnīca.

Astronomijas_vardnica_1vaks

Vilks, Ilgonis. Astronomijas vārdnīca : angļu-latviešu-krievu-vācu-franču-spāņu / Ilgonis Vilks ; [recenzents Andrejs Alksnis ; redaktore Ieva Zarāne ; vācu valodas terminu korektore Ieva Račko]. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 270, [1] lpp. – Bibliogrāfija: [271] lpp. un rādītājs: 139.-240. lpp. – Vārdnīca satur 1502 astronomijas un kosmonautikas terminus sešās valodās un aptuveni 1000 debess objektu nosaukumus latviešu un angļu valodā. – Ievads latv. val., termini angļu, latviešu, krievu, vācu, franču, spāņu valodās.

Ilgonis Vilks par izdevumu:

Astronoms Ilgonis Vilks

Astronoms, Dr. paed. Ilgonis Vilks

“Vārdnīca satur 1502 astronomijas un kosmonautikas terminus sešās valodās (angļu, latviešu, krievu, vācu, franču, spāņu) un aptuveni 1000 debess objektu nosaukumus latviešu un angļu  valodā. Tā ietver būtiskākos nozares terminus, kas tiek plaši lietoti. Tajā iekļauti arī jaunākie, nesen izveidotie astronomijas termini. Galvenā vārdnīcas priekšrocība ir terminu tulkojums  vairākās valodās. Savā nozarē tā ir nozīmīga arī starptautiskā mērogā, jo līdzīga vārdnīca izveidota tikai Austrālijā 1993. gadā.

Astronomijas vārdnīca ir noderīga tulkotājiem, valodniekiem, profesionāliem astronomiem un astronomijas amatieriem, studentiem, populārzinātnisko rakstu autoriem un redaktoriem, kā arī jebkuram, kurš padziļināti interesējas par astronomiju un kosmosa izpēti. Iepriekšējā astronomijas nozares terminoloģijas vārdnīca Latvijā izdota pirms ilga laika, 1959. gadā.”

Latvijas Universitāte. Iznākusi I.Vilka sastādītā “Astronomijas vārdnīca”.

LU Radio Naba. Starp Lielajiem Greizajiem Ratiem un Citrona šķēles miglāju: raidījumā “Zinātnes vārdā” viesojas astronoms Ilgonis Vilks.

Lsm.lv. Iznākusi Ilgoņa Vilka sastādītā “Astronomijas vārdnīca”.

Ilgoņa Vilka komentārs par vārdnīcas veidošanas ideju un šī izdevuma nozīmīgumu:

„Par astronomijas terminoloģiju ieinteresējos, rakstot mācību grāmatas un populārzinātniskus rakstus par astronomiju. Mācību grāmatā terminiem jābūt noteiktā, savstarpēji saskaņotā sistēmā, bet rakstot par astronomijas aktualitātēm bieži vien jādomā, kā jaunas parādības nosaukumu no angļu valodas atveidot latviski. Uzkrāto pieredzi izmantoju, veidojot astronomijas un kosmonautikas šķirkļus vairākām vārdnīcām, arī latviešu Vikipēdijas rakstiem par astronomiju. Tad radās doma izveidot vairāku valodu vārdnīcu, balstoties uz tām valodām, kurās es pārzinu astronomijas terminoloģiju. Šis projekts savā nozarē ir pietiekami unikāls arī starptautiskā mērogā, jo, cik izdevās noskaidrot, līdzīga vairāku valodu vārdnīca ir izveidota tikai Austrālijā 1993. gadā. Tas bija pirms vairāk nekā 20 gadiem, un minētā vārdnīca jau ir novecojusi. Savukārt latviski iepriekšējā astronomijas nozares terminoloģijas vārdnīca izdota tālajā 1959. gadā.” (No: Latvijas Universitāte. Iznākusi I.Vilka sastādītā “Astronomijas vārdnīca”.)

 

Izdevuma atvēršanas svētki

StarSpace. Izstāde “Zvaigžņu laiks”.

 

Izdevumam veltīta izstāde

LU Bibliotēka. Astronomija laikmetu griežos – aicinām uz izstādes “Zvaigžņu laiks” atklāšanu.

StarSpace. Izstāde “Zvaigžņu laiks”.

Lekcija par publikācijas tematu

StarSpace. Izstāde “Zvaigžņu laiks”.

 

Intervija ar autoru

LU Radio Naba. Zinātnes vārdā.

LU Radio Naba. Starp Lielajiem Greizajiem Ratiem un Citrona šķēles miglāju: raidījumā “Zinātnes vārdā” viesojas astronoms Ilgonis Vilks.

 

Cita informācija

Latvijas Universitāte. Iznākusi “Astronomijas vārdnīca”.