Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Koroļeva Ilze, Mieriņa Inta, Rungule Ritma. Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums.

Koroļeva, Ilze. Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū : divu paaudžu salīdzinājums / Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ritma Rungule ; rec.: Brigita Zepa, Silva Seņkāne. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 230, [1] lpp. : diagr., tab. – Bibliogrāfija: [219].-223. lpp. – Teksts latv. val., kopsav. angļu val. – Monogrāfija sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros.

Anotācija

“1968. gadā tika izdota monogrāfija “Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās. Vēsturiski socioloģisks pētījums”, kuru sarakstīja viens no Latvijas socioloģijas pamatli­cējiem Tālivaldis Vilciņš (1922–1997). Viņa precīzi iz­strādātā un sīki aprakstītā datu ieguves un analīzes metodoloģija ļāva pētījumu pēc 45 gadiem atkārtot, protams, ņemot vērā to, ka daudzi dzīves aspekti kopš tā laika ir būtiski mainījušies. Mūsdienu pētnieču izstrādātajā monogrāfijā pētījuma objekts ir vispārizglītojošo dienas skolu abiturienti, un, lai pētījuma rezultāti būtu izmantojami plašākai mūsdienu jauniešu profesionālās izvēles analīzei, 2011. gada aptaujā tika ietverti arī profe­sionālās izglītības iestāžu audzēkņi.  Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros.” (No: LU Akadēmiskā apgāda izdevumi. Sociālās zinātnes)