Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Intelektuālās identitātes un vērtības: Filosofei Larisai Čuhinai – 100.

Intelektuālās identitātes un vērtības : Filosofei Larisai Čuhinai – 100 / [zinātniskā redaktore un sastādītāja Svetlana Kovaļčuka ; literārā redaktore latviešu valodā Arta Jāne ; literārais redaktors angļu valodā Jānis Vējš ; literārā redaktore krievu valodā Svetlana Kovaļčuka]. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. 351 lpp. ISBN 9789934506222.

Anotācija

Russians of Latvia. Philosopher Larisa Chuhina.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Latvijas krievi. Rakstu krājuma prezentācija, kas veltīts filosofes Larisas Čuhinas 100 gadu jubilejas atcerei.

Latvijas Universitāte. Notiks zinātnisks pasākums par kultūras un filosofisko ideju migrāciju.

Latvijas Universitāte. Atskats uz zinātnisko pasākumu “Kultūras un filosofisko ideju migrācija: Polija-Lietuva-Vācija-Krievija-Latvija”.

 

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem

Latvijas krievi. Rakstu krājuma prezentācija, kas veltīts filosofes Larisas Čuhinas 100 gadu jubilejas atcerei.

Latvijas Universitāte. Atskats uz zinātnisko pasākumu “Kultūras un filosofisko ideju migrācija: Polija-Lietuva-Vācija-Krievija-Latvija”.

 

Intervija ar izdevuma sastādītāju Svetlanu Kovaļčuku:

– Kā radās doma par grāmatas “Intelektuālās identitātes un vērtības : Filosofei Larisai Čuhinai – 100’” rakstīšanu?
Filosofe Larisa Čuhina ir mana filosofijas mamma. Viņa bija labvēlīga pret visiem, pilnīgi visiem! No Larisas klātbūtnes vien bija milzīga ietekme uz apkārtējiem. Viņa bija harizmātiska un ļoti spēcīga sieviete. Un kad dzirdējām kā runā vēsturnieki par Larisu – tā sapratām, ka vajag pamatīgu grāmatu par tik izcilu personību.

– Vai Jums bija kādi interesanti notikumi grāmatas tapšanas laikā?
Īsts atklājums bija Ļvovas–Varšavas skola, kurā bija mācījusies Larisa. Tagad visiem bija skaidrs no kurienes nāk Larisas spēka pamats. Šī skola bija ļoti interesanta. Tas bija atklājums. Visi zināja, ka viņai ir rietumu izglītība, bet, ka tik filosofiska, to gan neviens nezināja. Larisas intelektuālā aizmugure – īsts atklājums.

– Cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai taptu šī grāmata?
Mazāk kā gads. Gatavoties grāmatai visi sāka pilnīgi nejauši – uzstājoties konferencē. Par godu 100 jubilejai – ar lielu, sirsnīgu pateicību. Un galvenais uzdevums – atšifrēt Larisas izglītību.

– Kādas Jums ir sajūtas pēc grāmatas uzrakstīšanas?
Gan morālais, gan intelektuālais parāds. Larisas piemiņai. Lai pateiktu paldies kolēģei – kolektīvais darbs, kolektīvā monogrāfija.