PPMF_EVF_FOTO_Nr(1)

Dr.oec., prof. Signe Bāliņa

 

Publikācijas e-versija 

 

Dr.oec., prof. Signe Bāliņa par publikāciju:

“Viena no problēmām, ar ko Eiropa saskaras, ir vāji attīstīta pārrobežu e-komercija. Iemesli tam ir dažādi, bet viens no tiem ir arī patērētāju uzticība pārrobežu tirdzniecībai, pārliecība par to, ka viņu tiesības tiks aizstāvētas neatkarīgi no tā, kurā ES valstī pirkums ir veikts. Viens no mehānismiem, kā patērētāju tiesības var tikt īstenotas strīdu gadījumā, ir alternatīvā strīdu izskatīšana. Pašreizējā situācija ir tāda, ka dažādās ES valstīs šis mehānisms darbojas atšķirīgi. Tādēļ šī raksta mērķis bija analizēt visu valstu sistēmas un kategorizēt tās.

Rakstā “Alternative Dispute Resolution Systems across the European Union, Iceland and Norway” paustie rezultāti tika prezentēti 2. Vispasaules biznesa, ekonomikas un vadības zinību konferencē (WCBEM 2013), kas 2013.gada maijā notika Antālijā, Turcijā.

Šis pētījums ir daļa no plašāka pētījuma, kā rezultātā šī raksta līdzautore Laine Fogh Knudsena 2013.gada beigās aizstāvēja promocijas darbu “Patērētāju pārrobežu alternatīvā strīdu risināšanas procesa pilnveidošana Eiropas Savienībā”.”

ScienceDirect. Alternative Dispute Resolution Systems Across the European Union, Iceland and Norway.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Bāliņa Signe.  Alternative Dispute Resolution Systems across the European Union, Iceland and Norway / Knudsen, Laine Fogh; Balina, Signe. – References: p.948-949  //  Procedia Social and Behavioral Sciences. Vol 109 : 2nd World Conference on Business, Economics and Management (BEM) (2014), 944-948 : fig., DOI: 10.1016/J.SBSPRO.2013.12.569