University of Latvia. Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives / [editor-in-chief: Andrejs Veisbergs] ; Department of English Studies and Centre for Applied Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. – Riga : University of Latvia Press, 2014. – 373 lpp. – ISBN 9789984457987.

Izdevuma e-versija

 

Prof. Andrejs Veisbergs par izdevumu:

Veisbergs

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Andrejs Veisbergs. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Šai grāmatā ir raksti no  2. starptautiskā zinātniskā simpozija 2013. gada 23.-24. maijā, kurā piedalījās 92 dalībnieki no 20 pasaules valstīm, tai skaitā Latvijas, Krievijas, Francijas, Vācijas, Polijas, Ukrainas, Apvienotās Karalistes, Tunisijas, Ēģiptes, Serbijas, Turcijas, Grieķijas, Alžīras, Norvēģijas. Tika nolasīti 84 zinātniski referāti. Simpoziju noorganizēja Anglistikas nodaļa un LU Lietišķās valodniecības centra 13 pētnieki un vadošie pētnieki. Simpozija darba valodas bija angļu, franču, vācu un spāņu. Redkolēģiju veido zinātnieki  no 9 valstīm, tai skaitā Francijas, Austrālijas, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Turcijas, Igaunijas, Spānijas, Krievijas, Latvijas. „Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives” izdots elektroniskā formātā un papīra formātā. 4 valodās (21 –angļu; 5 – franču, 3 – vācu, 4 – spāņu).”

 

Informācija par simpoziju  “2nd International Symposium on Language for International Communication”

Latvijas Universitāte. Linking Interdisciplinary Perspectives.

Latvijas Universitāte. Notiks simpozijs “Valoda starptautiskai saziņai starpdisciplinārā skatījumā”.

 

Simpozija “Valoda starptautiskai saziņai starpdisciplinārā skatījumā” atklāšana

 

Foto no simpozija