Eicēdijs, Augustīns. Daugavas paklājs. / [atdzejojuši Roberts Šestaks un Diāna Fogele ; Brigitas Cīrules un Diānas Fogeles paskaidrojumi un komentāri]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 167 lpp. : faks., il. ; 22 cm. – ISBN 9789984457994.

P.i. doc. Brigita Cīrule par izdevumu:

Docente Brigita Cīrule

“16.gadsimta dzejnieka – Rīgas humānista A.Eicēdija poēmas Aulaeum Dunaidum (Daugavas paklājs) tulkojums, kas bagātināts ar ievadrakstu, paskaidrojumiem un zinātniskiem komentāriem, ir ne vien literāra vērtība, bet arī nozīmīga vēsturiska liecība par Rīgu un Rīgas garīgajiem līderiem laikposmā no 12.gs. līdz 16.gs. A.Eicēdija poēma pieder Renesanses literatūras tradīcijai, un tā uzskatāma par vienu no pirmajiem nozīmīgākiem Rīgas humānistu sacerējumiem.  Šīs poēmas latviskojums padara pieejamu Latvijas vēsturei un kultūrai nozīmīgu tekstu plašai lasītāju auditorijai: gan vēstures, teoloģijas, literatūrzinātnes, valodniecības u.c. jomu speciālistiem un studentiem, gan ikvienam, kuru interesē vēstures un kultūras attīstības procesi un norises, to daudzveidīgs fiksējums rakstītos avotos, t.sk. mākslinieciskos tekstos. Šī poēma var pavērt jaunas dimensijas Livonijas laika Latvijas teritorijas latviešu un kaimiņu tautu vēstures un kultūras izzināšanā. Vienlaikus šis izdevums ir pienesums arī visas Eiropas kultūrtelpas labākai izpratnei, ņemot vērā apstākli, ka Livonijas perioda Latvijai bija ciešas saiknes ar Eiropu, pateicoties humānisma kultūrai, kas vienoja Eiropas zemes 16.gadsimtā.”

Latvijas Universitāte. LU Akadēmiskā apgāda izdevumi. Humanitārās zinātnes.

SIA Jumavas grāmatnīca. Daugavas paklājs.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

LU Humanitāro zinātņu fakultāte. Ielūgums uz grāmatas Augustīns Eicēdijs “Daugavas Paklājs” atvēršanu.

LU Humanitāro zinātņu fakultāte. Grāmatas “Daugavas paklājs” atklāšana.