Antiquitas viva : studia classica / Latvijas Universitāte ; sast. I. Rūmniece, O. Lāms, B. Aleksejeva. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – ISSN 22559779.

Izdevuma e-versija

 

Prof. Ilze Rūmniece par izdevumu:

LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne profesore Ilze Rūmniece

“Zinātnisko rakstu krājums ANTIQUITAS VIVA ir jau ceturtais šajā sērijā ar apakšvirsrakstu Studia Classica. Tas ir Latvijā vienīgais klasisko filologu pētnieciskā darba periodisks apkopojums, kurš aptver arī sadarbības ar citu valstu antīkās kultūras un tās mantojuma speciālistiem rezultātus un starpnozaru pētījumu ieguvumus. 2014. gada krājums veltīts izglītības un izglītošanās jautājumu tematikai seno grieķu un romiešu laikos, par atslēgjēdzienu izmantots attiecīgais grieķu vārds “paideia”; zinātniskie raksti atklāj arī antīkajā pasaulē nostiprināto principu vērtību un stabilitāti vai mainīgumu vēlākajos laikos Eiropā. Krājuma pievienotā vērtība ir informācija par LU  klasiskās filoloģijas studiju, pētniecības, starptautiskās sadarbības un jomas popularizēšanas pasākumiem, kā arī bakalaura un maģistra  studiju absolventu un viņu pētniecības darbu tēmu saraksts (2009. – 2012.). Krājuma sastādītāji un zinātniskie redaktori ir klasiskās filoloģes Brigita Kukjalko un Ilze Rūmniece, salīdzināmās literatūrzinātnes speciālists Ojārs Lāms.”

E-Globuss. Antiquitas Viva 4. Studia classica.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

LU Humanitāro zinātņu fakultāte. Zinātnisko rakstu krājuma “ANTIQUITAS VIVA 4 : studia classica” izlaidums.

 

Informācija par konferenci “ANTIQUITAS VIVA 2012: ΠΑΙΔΕΙΑ – izglītība un izglītošanās antīkajā pasaulē, vērtību mantojums”

Latvijas Universitāte. ANTIQUITAS VIVA 2012: ΠΑΙΔΕΙΑ – izglītība un izglītošanās antīkajā pasaulē, vērtību mantojums.

LU Humanitāro zinātnu fakultāte. Aizvadīta konference “ANTIQUITAS VIVA 2012: ΠΑΙΔΕΙΑ – izglītība un izglītošanās antīkajā pasaulē, vērtību mantojums”.