Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Latvieši un Latvija.

Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti / [galvenais redaktors Jānis Stradiņš]. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013/span>

Dr. hist. Guntis Zemītis par izdevumu:

“Akadēmisko rakstu autori ir Latvijas vadošie humanitāro zinātņu pārstāvji. Pirmais sējums “Latvieši” [atbildīgie redaktori Ilga Jansone, Andrejs Vasks] aplūko latviešu etnosu, ieskaitot pirmās ziņas par senajiem baltiem, latviešu un Latvijas nosaukuma izcelšanos, latviešu valodu un tās attīstību, latviešu senvēsturi, latviešu tradicionālo uzturu un apģērbu, folkloru, mitoloģiju, simboliku, Latvijas novadiem, latviešu vietu pārējo baltu tautu vidū.

II sējums “Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā” [atbildīgie redaktori Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis] ietver pētījumus par valstiskuma veidošanos Latvijā, viduslaiku Livoniju, Rīgu, Kurzemes hercogisti, lielvalstu cīņām par dominēšanu Livonijas telpā 17. – 18.gs., neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanos, Latvijas Republiku (1918 – 1940), padomju un nacistisko okupāciju, sovjetizāciju un nacionālo pretošanās kustību.

III sējums “Atjaunotā Latvijas valsts” [atbildīgie redaktori Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis] iekļauj pētījumus par Latvijas neatkarības atjaunošanu, neatkarības atjaunošanas juridiskajiem aspektiem, valsts nepārtrauktības koncepciju un latviešu trimdas lomu tās uzturēšanā, mūsdienu Latvijas konstitucionālajiem pamatiem, ekonomiku, demogrāfiju, valodas situāciju.

IV sējums “Latvijas kultūra, izglītība, zinātne” [atbildīgie redaktori Viktors Hausmanis, Maija Kūle] aptver pētījumus par ideju un reliģijas vēsturi, literatūru, mūziku, mākslu, teātri, kinomākslu, arhitektūru, zinātni un augstāko izglītību, pedagoģiju, sportu, mazākumtautību kultūru, Eiropas vērtībām un modernitātes veidošanos Latvijā.”

Diena. Nule iznākušais pētījums Latvieši un Latvija jau bibliogrāfisks retums.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Krājuma „Latvieši un Latvija” atvēršana.

lsm.lv. Iznāk «Latvieši un Latvija» četros sējumos.

Ķekavas novada pašvaldība. Bibliogrāfiskais retums pieejams Baložu bibliotēkā.

Latvijas Avīze. Sagaidīts zinātnisko rakstu krājums par latviešiem.

 

Recenzijas

Diena. Nule iznākušais pētījums – jau bibliogrāfisks retums.

Izglītība un Kultūra. Tapis Latvijas vēsturē apjomīgākais pētījums.

Neatkarīgā Rīta avīze. Nācija nebeidz tapt.

Latvijas Vēstneša portāls. Izdots apjomīgs rakstu krājums par latviešiem un Latviju.

Latvijas Avīze. Latvijas enciklopēdijas vietā pagaidām – vien akadēmiskie raksti.

Latviesi.com. Latvijas vēstnieks Lietuvā universitātēm pasniegs akadēmisko rakstu krājumu “Latvieši un Latvija”.

Latviesi.com. Vēstnieks Viļņā pasniegs dāvinājumu – rakstu krājumu “Latvieši un Latvija”.

 

Izdevumu atvēršanas svētki

Zinātnes Vēstnesis. Vai Latvijas Republikas vadītāji apzinās, ka tai ir vajadzīga zinātne un zinātnieki?

TVNET. Atklāj rakstu krājumu “Latvieši un Latvija”.

Rīgas Tehniskā universitāte. Klajā laists akadēmisko rakstu krajums “Latvieši un Latvija”.

Pētera Avena Labdarības Fonds “Paaudze”. Izdots akadēmiskais rakstu krājums „Latvieši un Latvija”.

Latvijas Avīze. Latvieši ar savu sīkstumu izķepurosies. 

lsm.lv. Atver četru sējumu izdevumu “Latvieši un Latvija”.

lsm.lv Atklās rakstu krājumu “Latvieši un Latvija”.

 

Foto no atvēršanas svētkiem

 

 

Informācija par konferenci, kas veltīta rakstu krājumam

Ielūgums uz konferenci un rakstu krājuma atvēršanas svētkiem

 

Intervijas ar autoru

Izglītība un Kultūra. Latvijas zinātnieku jaunākie atzinumi par latviešiem un Latviju.

Rīgas Laiks. Par akadēmisko rakstu krājumu “Latvieši un Latvija”.

Sestdiena. Ar Stradiņu laika mašīnā.

 

Cita informācija

Latvijas Zinātņu akadēmija. Latviešu centra bibliotēka Montreālā saņem “Latvieši un Latvija”.