Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Ultrathin anodic aluminum oxide membranes for production of dense sub-20 nm nanoparticle arrays.

The Journal of Physical Chemistry C

Ultrathin anodic aluminum oxide membranes for production of dense sub-20 nm nanoparticle arrays / U. Malinovskis, R. Poplausks, I. Apsite, R. Meija, J. Prikulis, F. Lombardi, D. Erts. – References : p.321 // Journal of Physical Chemistry C – ISBN 1932-7455 – Vol.118, N 16 (2014), p.8685-8690, DOI: 10.1021/jp412689y. URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp412689y

Publikācijas e-versija

 

Norādes uz izdevumu

LU Ķīmiskās fizikas institūts. 2014.

MyJournals.org. Ultrathin anodic aluminum oxide membranes for production of dense sub-20 nm nanoparticle arrays.

ChemFeeds. Ultrathin anodic aluminum oxide membranes for production of dense sub-20 nm nanoparticle arrays.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Ultrathin anodic aluminum oxide membranes for production of dense sub-20 nm nanoparticle arrays / U. Malinovskis, R. Poplausks, I. Apsite, R. Meija, J. Prikulis, F. Lombardi, D. Erts. – References : p.321 // Journal of Physical Chemistry C – ISBN 1932-7455 – Vol.118, N 16 (2014), p.8685-8690, DOI: 10.1021/jp412689y. URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp412689y

 

erts

Dr. ķīm. Donāts Erts