Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Electrochemically Etched Sharp Aluminium Probes with Nanoporous Aluminium Oxide Coatings: Demonstration of addressed DNA delivery.

svirksts

Asoc. prof. Jānis Švirksts

Publikācijas e-versija

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

R. Popļausks, U. Malinovskis, J. Andzane, J. Švirksts, A. Viksna, I. Muiznieks, D. Erts. Electrochemically Etched Sharp Aluminium Probes with Nanoporous Aluminium Oxide Coatings: Demonstration of addressed DNA delivery. RCS Advances, Volume 4, Issue 89, 2014, Pages 48480-48485.