Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Taivāne Elizabete. Reliģijas fenomenologam pa pēdām.

Taivāne, Elizabete Reliģijas fenomenologam pa pēdām : monogrāfija / Elizabete Taivāne ; [zinātniskais redaktors: Egils Grīslis ; recenzente: Nadežda Pazuhina ; literārā redaktore Ruta Puriņa]. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 226, [4] lpp. : il. ; 24 cm. ISBN 9789984458649.

Docente, Dr. theol. Elizabete Taivāne par publikāciju:

LUTeoloģijas fakultātes docente, Dr. theol., vadošā pētniece baznīcas un reliģiju vēsturē Elizabete Taivāne

“Monogrāfija “Reliģijas fenomenologam pa pēdām” pamudina Latvijas reliģiju pētniekus, teologus, filozofus, psihologus un etnogrāfus pievērst uzmanību vairākām svarīgām tēmām, kas ir reliģiskā paradigma Eiropā un Latvijā, salīdzinošā reliģiju zinātne, reliģiskās transformācijas mūsdienu Latvijā un izmaiņas latviešu reliģiskajā identitātē postpadomju Latvijā.

Piedāvātā rakstu krājuma pirmā daļa apcer reliģijas fenomenoloģijas aizsākumus Eiropā un tās gaitas pirmskara Latvijā, kā arī iepazīstina lasītāju ar reliģijas fenomenoloģijas aktuālajām tendencēm mūsdienu Eiropas un Krievijas reliģijas fenomenoloģijā. Tiek diskutēta to pielāgošanās iespējas Latvijas reliģiju zinātnes situācijai. Pirmā grāmatas daļa ir veltīta arī ārkārtīgi aktuālajam antropoloģiskā pavērsiena jautājumam. Otrās grāmatas daļas saturs ir salīdzinošie pētījumi fenomenoloģijā. Īpaša uzmanība ir veltīta kristietības un budisma psihotehniku un soterioloģisko modeļu salīdzinājumam. Trešajā daļā ir analizētas mūsdienu Eiropas un specifiski Latvijas reliģiskās transformācijas. To starpā ir pētījumi, kas ir veltīti šodienas kristietības krīzei un atjaunotnei, kā arī Āzijas reliģisko tradīciju recepcijas mehānismiem. Īpašas uzmanības vērti ir raksti, kas ir veltīti Likteņdārza un Kristus Karaļa kalna fenomena eksplikācijai.

Šobrīd, kad grāmata jau ir tapusi, var atklāti teikt ka tās primārais uzdevums ir pievērst uzmanību akūtajai garīgo vērtību degradācijas un izzušanas problēmai mūsdienu Eiropā. Rietumu civilizācija, vieglprātīgi atsakoties no sava stūrakmeņa, kas ir kristīgais mantojums, pasludina sekulārismu un agnosticismu par savu credo un līdz ar to iet pašiznīcināšanās ceļu.

Piedāvātais krājums būtu kvalificējams kā fenomenoloģisks pēc savas metodoloģiskās ievirzes un starpdisciplinārs pēc savas tematikas. Iepriekš periodiskajos izdevumos publicētie raksti iznākuši jaunā redakcijā: vairāki raksti ir pārskatīti un papildināti, daži ir tulkoti no angļu un krievu valodas. Rakstu krājums ir apgādāts ar krāsainām fotogrāfijām no autores fotoarhīva.”

Latvijas Universitāte. Iznākusi Elizabetes Taivānes monogrāfija “Reliģijas fenomenologam pa pēdām”.

Diena. Elizabete Taivāne. Reliģijas fenomenologam pa pēdām.

 

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem