Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Geikina Laima. Religious education at schools in Latvia.

Geikina, Laima. Religious education at schools in Latvia / Laima Geikina. – References: p.171-174 // Religious Education at Schools in Europe / eds.: M. Rothgangel, G. Skeie, M. Jäggle. (Wiener Forum Fur Theologie Und Religionswissenschaft ; Vol.10) Vienna : Vienna University Press, 2014. 9783847102731

Izdevuma e-versija

 

Anotācija

Google Books. Religious Education at Schools in Europe.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

University of Vienna. May 22-23 2014: International Meeting “Basics of Religious Education”, Book Launch of “Religious Education at Schools in Western Europe” and “Religious Education at Schools in Northern Europe”.

 

Foto no starptautiskās tikšanās “Basics of Religious Education”

 

Projekta darba grupas koncerence

University of Vienna. May 22-23 2014: International Meeting “Basics of Religious Education”, Book Launch of “Religious Education at Schools in Western Europe” and “Religious Education at Schools in Northern Europe”.