Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Rauhvargers Andrejs. Where are the global rankings leading us? An Analysis of Recent Methodological Changes and New Developments.

Publikācijas e-versija

 

Dr. chem., prof. Andrejs Rauhvargers par pētījumu:

Seminârs «Globâlie universitâðu reitingi un to ietekme».

Seminārs “Globālie universitāšu reitingi un to ietekme”. Dr.Chem., prof. Andrejs Rauhvargers prezentē sava starptautiskā pētījuma “Globālie universitāšu reitingi un to ietekme” rezultātus. (18. aprīlī, 2013.g. LU Mazajā Aulā). Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Šī publikācija ir rakstīta “pēc ielūguma”, t.i. European Journal of Education uzaicināja mani uzrakstīt šo rakstu, noslēdzot  manu pētījumu par globālajiem  universitāšu reitingiem un to ietekmi.

Šo pētījumu es veicu Eiropas Universitāšu Asociācijas (EUA) uzdevumā no 2009. līdz 2014. gadam. Pētījumu finansēja Roberta Boša fonds un Gulbenkiana fonds.

Pēc pirmā pētījuma posma (2009-2011) Eiropas Universitāšu Asociācija Briselē izdeva ziņojumu  Rauhvargers, A. (2011). Global University Rankings and their impact. European University Association, Brussels, 2011, 82 p., ISBN978907897276, kurš tika tulkots un izdots Parīzē tajā pašā gadā:  Rauhvargers, A. (2011). Global University Rankings and their impact. European University Association, Brussels, 82 p., ISBN978907897276.

Pēc pētījuma otrā posma (2011-2013) EUA izdeva otro ziņojumu Rauhvargers, A. (2013). Global University Rankings and their impact. European University Association, Brussels,86 p., ISBN 07890789977412.

Pētījuma laikā tiku aicināts uzstāties ar pētījuma rezultātiem konferencēs daudzās valstīs – ASV, Horvātijā, Īrijā, Itālijā, Lietuvā, Norvēģijā, Portugālē, Spānijā, Šveicē, Taivānā, Vācijā, Zviedrijā un citur.

Svarīgākās uzstāšanās  par pētījuma tēmu:

  • A.Rauhvargers. Global Rankings – development in recent years, EFMD (European Foundation for Management Development) Conference, Duesseldorf, 2-4 Dec 2013
  • A. Rauhvargers. Global University Rankings and their Impact  – BBVA Foundation – IVIE 2013 Seminar “Ranking of the Spanish University: Relevance and results”, Valencia, 18-19 Nov, 2013
  • A. Rauhvargers. News on Global University Rankings –  Norwegian national seminar “Developments in university rankings  – what can we learn from rankings?”, Bergen, Norway,  24-25 Nov, 2013
  • Rauhvargers, A. Rankings and Performance Indicators. Conference of Association of Nordic University Administrators “Communication Challenges for Nordic Universities”, Stockholm, 12-14 Aug, 2012
  • Rauhvargers, A. The European University Association Report on University Rankings. – 2012 International Seminar organized by US Council for Accreditation in Higher education, Washington, 25-26 Jan, 2012.
  • Rauhvargers, A. Methodologies and implications of global university rankings. – Workshop: Evaluation of research in Social Sciences and Humanities: problems and perspectives. Ca’ Foscari University of Venice, Italy, 16-17 Mar 2012.
  • Rauhvargers, A. Keynote speech: Global University Rankings: More Diverse and More Transparent but Old Flaws are Alive. – IREG-6 Conference: The Academic Rankings and Advancement of Higher Education – Lessons from Asia and Other Regions, organized by IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan, 19-20 April, 2012, Taipei, Taiwan
  • Rauhvargers, A. Keynote speech “Findings of EUA report on Rankings” .Rankings E Sistema de Ensino Superior. Portuguese national conference, Lisbon, 4-5 May, 2012.”

 

Wiley Online Library. Where are the global rankings leading us? An Analysis of Recent Methodological Changes and New Developments.