Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Maslo Irina, Surikova Svetlana, Fernández González Manuel Joaquín. E-Learning for Widening Participation in Higher Education.

Maslo, I, Surikova, S., & Fernández González, M.J. (2014) E-Learning for Widening Participation in Higher Education. IN: V. Zuzevičiūtė, M. Romeris, E. Butrimė, D. Vitkutė-Adžgauskienė, V. Vladimirovich Fomin, & K. Kikis-Papadakis (Eds) E-Learning as a Socio-Cultural System:A Multidimensional Analysis, pp. 21-42. Hershey PA, USA: Information Science Reference (IGI Global). ISBN 978-1-4666-6154-7 (hardcover) – ISBN 978-1-4666-6155-4 (ebook)

Dr. habil. paed., prof. Irīna Maslo par publikāciju:

maslo

LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta direktore Dr. habil. paed., prof. Irīna Maslo. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

“Grāmatas sadaļa “E-mācīšanās, kas paplašina līdzdalību augstākajā izglītībā” ir publicēta vienā no vadošajām starptautiskajām izdevniecībām,  IGI Global (USA) kā monogrāfijas “E-mācīšanās kā sociāli kulturālā sistēma: Daudzdimensiju analīze”  otrā daļa un kā patstāvīgs izdevums (Chapter).  Monogrāfija ir iekļauta grāmatu datubāzēs un katalogos , “Reference Books” un vienā no 48 starpdisciplinārām “Sasniegumu (Advances in …)” grāmatu sērijām “Sasniegumi izglītības tehnoloģijā un mācīšanās un mācīšanā” [Advances in Educational Technologies & Instructional Design (AETID) Book Series], un ir 28. no 40 sērijā iekļautām grāmatām.   Grāmatu sērija ir resurss, kur pētnieki, studenti, vadītāji un pedagogi var atrast visjaunākajos pētniecības rezultātos pamatotas teorijas par tehnoloģiju integrāciju izglītībā un tās ietekmi uz mācīšanos un mācīšanas praksi.

Grāmatas sadaļā tiek aprakstīts E-mācīšanās sociāli kulturālais ekoloģiskais modelis, kā arī sniegti empīriskie pierādījumi par tā praktiskā pielietojuma objektīvajiem un subjektīvajiem nosacījumiem, pamatojoties uz LU PPMF īstenotās starptautiskās maģistra studiju programmas “Dažādības pedagoģiskie risinājumi”  2009. – 2013. gadu empīriskās izpētes rezultātiem.”

IGI GLOBAL. E-Learning for Widening Participation in Higher Education.

ResearchGate. E-Learning for widening participation in higher education.

Google Scholar. E-Learning for Widening Participation in Higher Education.

Amazon. E-Learning for Widening Participation in Higher Education.

Safari. E-Learning for Widening Participation in Higher Education.

 

Cita informācija

IGI GLOBAL. E-Learning as a Socio-Cultural System: A Multidimensional Analysis.

 

Lekcija par pētījuma tematu

ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning. Redefining human competence by connecting it with the process of self-transformation that is closely related to one’s reconstruction of the self.

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. New-professionalism’s responsibility of learning in socio-cultural educational contexts.

European Educational Research Association. Good Practice in the Area of Flexible Deliivery of Higher Education Progrmmes and Learning Provisions for Adults.