Biomarkers for gastric cancer and the related premalignant conditions. – Cancer Biomarkers: Minimal and Noninvasive Early Diagnosis and Prognosis / Marcis Leja, Jan Bornschein, Juozas Kupcinskas & Peter Malfertheiner ; CRC Press, 2014 ; p. 289-317 : il. ISBN 9781466584280

Dr.med., prof. Mārcis Leja par publikāciju:

SONY DSC

Uzņemts 18.11.2014. Veselības ministrijā – pēc VM Atzinības raksta saņemšanas. Bildē (no kreisās) M. Leja, prof. I.Rumba-Rozenfelde, prof. R.Muceniece, ministrs G.Belēvičs.

“Nodaļa grāmatā “Vēža biomarķieri: Minimāli invazīvai un neinvazīvai agrīnai diagnostikai un prognozei” D. Barh, A. Carpi, M. Verma, un M. Gunduz redakcijā ar pavisam 32 nodaļām, kas aptver gan dažādas biomarķieru diagnostikas pieejas, gan arī biomarķieru diagnostikas iespējas dažādu audzēju situācijās.

Starptautiska autoru kolektīva izveidota nodaļa “Kuņģa vēža un ar to saistīto pirmsvēža stāvokļu biomarķieri” veltīta biomarķieru izmantošanas iespēju analīzei kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanai. Ņemot vērā faktu, ka kuņģa vēzis ir uzskatāms par slimību, kas saistīta ar infekciju – H.pylori, analizētas iespējas diferencēt augsta no zema riska mikroorganisma tipiem, un šīs analīzes iespējamo pielietojumu praksē. Aprakstītas jaunākās riska stratifikācijas klasifikācijas, kā arī jaunākie sasniegumi endoskopijā. Izskatīta ģenētisko faktoru ietekme, un to noteikšanas potenciālā loma. Būtiska uzmanība veltīta testiem, kas tiek piedāvāti kuņģa vēža skrīningam – pepsinogēnu noteikšanas metodēm. Vienlaikus arī minēti un aprakstīti jaunākie attīstības ceļi ar potenciālu izmantojumu diagnostikai nākotnē, t.sk. miRNS noteikšana, proteomikas pieejas, audzēju autoantivielu paneļu izmantošana, kā arī gaistošo marķieru metožu izmantošana. Nodaļa sagatavota, sadarbojoties LU pētniekiem ar speciālistiem Vācijā, Lielbritānijā, Lietuvā.”