Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa : vispārējie noteikumi / sagatavojis autoru kolektīvs: [Ringolds Balodis … [u.c.] ; zinātniskais vadītājs [un priekšvārda autors] R. Balodis ; zinātniskā redkolēģija: J. Briede … [u.c.] ; izmantoto avotu sastādītāja Signe Terihova. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 430 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9789984840338.

Anotācija

Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Jurista Vārds. Šodien notiks Satversmes komentāru jaunākās grāmatas atvēršanas svētki.

Latvijas Universitāte. Pirmdien notiks Satversmes komentāru atvēršanas svētki.

Jurista Vārds. Satversmes komentāros padziļināti izvērsti arī valsts pamati.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Satversmes komentāri ir “grāmatu grāmata” Latvijas tiesu praksē.

Grāmatas par Latvijas Republikas Satversmes komentāriem atvēršanas svētki

 

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem

 

Intervija ar izdevuma autoru

Latvijas Vēstneša portāls. Ringolds Balodis: komentāri palīdzēs izprast Satversmi.