Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Šostak Alexander. On approximate-type systems generated by L-relations.

FMF_Sostaks_1Lapa

Han, Sang-Eon.  On approximate-type systems generated by L-relations / S.-E.Han, I.S. Kim, A. Šostak. –    References: p.20 //  Information Sciences. 00200255 Vol.281 (2014), p.8-20, DOI: 10.1016/j.ins.2014.05.002

Dr.habil.math., prof. Aleksandrs Šostaks par pētījumu:

Ankarā, Turcijā. No prof. A. Šostaka arhīva

Ankarā, Turcijā. No prof. A. Šostaka arhīva

“Sadarbība ar Čonbukas Nacionālās universitātes kolēģiem aizsākās 2009. gada jūlijā starptautiskajā topoloģijas konferencē “2nd International Conference on Topology and its Applications”, kura notika Ankarā, Turcijā. Tur es uzstājos ar referātu “M-approximative systems: a united approach to fuzzy topology and theories of rough sets”, bet profesors Sang Eon Han no Čonbukas Nacionālās universitātes prezentēja referātu “Some properties of the universal covering property”. Noklausoties vienam otra referātu radās nojausma, ka dažos aspektos tiem var atrast kopsaucēju. Vēlāk, diskutējot konferences kuluāros un garās sarunās ekskursijas braucienā, sapratām, ka pētījumiem, kuri manā vadībā tiek veikti Latvijas Universitātē semināra “Daudzvērtīgas matemātiskas struktūras” ietvaros, un pētījumiem Čonbukas Nacionālās universitātes programmā ir daudz kopīga, turklāt abas pētnieku grupas var gūt vērtīgu pieredzes apmaiņu. Šie pētījumi bija nozīmīgi, sevišķi ņemot vērā digitālās topoloģijas straujo attīstību un aktualitāti no vienas puses un nestriktu loģisku struktūru un uz tām balstītu matemātisku struktūru analīzes un modelēšanas attīstību – no otras. Tā radās mūsu plāns par ciešu sadarbību aktuālu problemātiku izpētei.

Sadarbības sākumā, kā tas parasti notiek matemātiķu aprindās, strādājām neatkarīgi, balstoties uz konferences laikā apspriesto problemātiku. Es kā LU profesors atsevišķu jautājumu izpētei piesaistīju dažus labus studentus, bet Sang Eon Han iesaistīja šajos pētījumos profesoru In Soo Kim no Čonbukas Nacionālās universitātes. Regulāri sazinājāmies ar e-vēstulēm, tomēr bija skaidrs, ka vajadzēs tiekties klātienē, lai veiksmīgi turpinātu pētījumus. Šī iemesla dēļ mani 2010. gada jūnijā uzaicināja apmeklēt Čonbukas Nacionālo universitāti un uzstāties tur ar referātu, bet 2012. gada jūnijā – piedalīties Honam (Dienvidkorejas) matemātikas biedrības konferencē Džedzu pilsētā. Abus braucienus finansēja Čonbukas Nacionālā universitāte.

Strādājot kopš 2009. gada, dabiski, tika iegūti vairāki starprezultāti, kuri tika prezentēti starptautiskās konferencēs, kā arī nopublicēts kopīgs raksts “Compression of digital images derived from a Khalimski topological structure” žurnālā “Computational and Applied Mathematics” 32 (2013) 521–536.

2013. gada augustā profesors Han apmeklēja Rīgu. Šīs vizītes laikā kopīgi tika izanalizēti jaunākie iegūtie rezultāti, sagatavots raksts “On approximate-type systems generated by L-relations” un iesniegts žurnālā “Information Sciences”. Raksts tika pieņemts un nopublicēts 2014. gadā.

Veiksmīgi iesāktā zinātniskā sadarbība turpinās arī pašlaik. 2014. gada augustā vēlreiz apmeklēju Čonbukas Nacionālo universitāti un piedalījos tur īpaši organizētajā seminārā. Tā ietvaros, diskusijās ar profesoru Sang Eon Hanu un citiem šīs universitātes zinātniekiem tika iezīmētas vairākas perspektīvas turpmākai sadarbībai topoloģijas jomā.”

ScienceDirect. On approximate-type systems generated by L-relations.

 

Lekcijas, semināri par pētījuma tēmu

  • Konference „2nd International Conference on Topology and its Applications” Ankarā,Turcijā (2009). Referats „M-approximative systems: a united approach to fuzzy topology and theories of rough sets”.
  • 2010. gada jūnijā apmeklēja Čonbukas Nacionālo universitāti un uzstājās tur ar referātu.
  • 2012. gada jūnijā – piedalījās Honam (Dienvidkorejas) matemātikas biedrības konferencē Džedzu pilsētā.
  • 2014. gada augustā vēlreiz apmeklēja Čonbukas Nacionālo universitāti un piedalījās tur īpaši organizētajā seminārā.