Dr. ekon., doc. Ruta Šneidere

Publikācijas e-versija

 

Dr.ekon., doc. Ruta Šneidere par publikāciju:

“Uzņēmējdarbība  nav atdalāma no sabiedrības, tomēr nereti uzņēmējiem un sabiedrībai ir atšķirīgi mērķi. Sociālā grāmatvedība ir tas instruments, kas ļauj saglabāt līdzsvaru starp šīm dažādām interesēm. Ieviešot praksē sociālās grāmatvedības principus, uzņēmēju darbība kļūst ētiskāka  un  sociāli atbildīgāka, tiek nodrošināta vides aizsardzība un  dabas resursu saglabāšana un efektīvāka to izmantošana. Mēs ceram, ka mūsu veiktais pētījums par sociālās grāmatvedības praksi ES dalībvalstīs būs laba motivācija arī Latvijas uzņēmējiem ieviest sociālās grāmatvedības principus savā uzņēmējdarbības praksē.”

Oleh Soskin Portal. Legislative basis for corporate social responsibility reporting.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Šneidere Ruta.  Legislative basis for corporate social responsibility reporting / Šneidere, R., Vigante, I. //  Economic Annals-XXI Vol.3-4, Issue 1. – p.58-62.