Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības.

Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības : Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, projekts “Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība” / [Mareks Niklass, Jurijs Ņikišins, Olga Rajevska, Aivars Tabuns ; zinātniskie redaktori: Aivars Tabuns, Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Vladimirs Meņšikovs, Ritma Rungule ; literārā redaktore: Ausma Tabuna ; dizainu veidojusi Andra Liepiņa]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2014 162 lpp. : il., tab. ; 21 cm. ISBN 9789984458809.

“Monogrāfijā ir analizēti nacionālās identitātes nosacījumi, etniskuma un pilsoniskuma mijiedarbība, protekcionisms kā viena no identitātes dimensijām, kā arī Latvijas iedzīvotāju uzskati par nabadzību un sociālo nevienlīdzību.”

Monogrāfijas saturs:

 

Latvijas Universitāte. Monogrāfijas „Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības” atvēršana.

kasjauns.lv. Izdota monogrāfija “Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības”.

Latvijas Vēstneša portāls. Monogrāfijas „Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības” atvēršana.

 

Izdevuma atvēršanas svētki

Latvijas Universitāte. Monogrāfijas „Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības” atvēršana.

 

Foto no izdevuma atvēršanas svētkiem