Publikācijas 2014
Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuāliem sasniegumiem publikācijās

Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia.

Darbs pie publikācijas

Publikācijas e-versija

 

M.J. Fernandezs-Gonzalezs par publikāciju:

“Pedagoģijas zinātniskā institūta darbības būtība ir veikt augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus, ņemot vērā Latvijas sabiedrības un indivīda aktuālās vajadzības un ieviest pētījumu rezultātus studiju procesā, izglītības un citu institūciju darba praksē. Šis pētījums tapis PZI pētnieka vadībā, sadarbojoties trim jauniem zinātniekiem (viens pedagoģijas doktorantūras students, viens ekonomikas maģistrants un viena izglītības zinātņu bakalaura studente), kuri paralēli strādā jūrniecības nozarē. Dziļa profesijas izvēles teorijas izpēte veidoja pamatu efektīvam un kvalitatīvam datu vākšanas un analīzes procesam. Respondentu priekšstati par jūrnieku profesiju tika pretstatīti jūrniecības profesionāļu viedoklim, atklājot jaunus veidus, kā pilnveidot profesijas atpazīstamību un kā tai piesaistīt jauniešu uzmanību. Publikācijas sagatavošanā un novērtēšanā tika iesaistīti starptautiski atzītie ārzemju zinātnieki, tādējādi nodrošinot šīs publikācijas augsto kvalitāti.”

 

Dr. habil. paed., prof. Irīna Maslo par publikāciju:

“Žurnāla raksts “Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia.””(DOI: 10.5755/j01.eis.0.8.7323) ir tapis sadarbībā ar Novikontas Jūras koledžas pārstāvjiem un žurnāla izdevēju – KTU (Kaunas University of Technology). Šajā rakstā tiek analizēti pētījuma gaitā konstatētie jauniešiem raksturīgākie iemesli, kāpēc viņi izvēlas vai noraida jūrnieka profesiju, kā arī tiek pētītas reģionālās un dzimumu atšķirības.”

Kaunas University of Technology. Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia.

Findplus. Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia.

The Vasco da Gama project. Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia.

 

Cita informācija

openaccessarticles.com. Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia.

 

Publikācijas bibliogrāfiskais apraksts

Youngsters’ motivations and difficulties for choosing seafarer career. The case of Latvia / M.J. Fernandez Gonzalez, D. Semjonovs, A. Bogdanecs, S. Ozola // European Integration Studies. – ISSN 1822–8402. – No 8 (2014), p. 131-140. – DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.eis.0.8.7323

 

 

DSC01984

Darbs pie publikācijas